Arkeologisk litteratur i en bokhylla.Arkeologisk litteratur i en bokhylla.Foto: UV Öst(CC BY)

Lästips

Ersgård, L. (red). 2013. Visioner och verklighet. Arkeologiska texter om den tidigmoderna staden. GOTARC Series C. Arkeologiska skrifter No. 76. The Early Modern Town No 1.

Tagesson, G. 2002. Biskop och stad – aspekter av urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping. Linköping.

Tagesson, G. 2013. ”En stad reser sig ur förfallet”. I: Arkeologi i Östergötland 2013.

Arkeologi i kvarteret Eddan, folder.

Under UV:s sida om tjänsten Trädgårdsarkeologi finns länkar till flera artiklar om stads- och trädgårdsarkeologi.

Dela sidan på