Spår av äldre odlingsmarker i form av en terrass vid Håkullavägen.Spår av äldre odlingsmarker i form av en terrass vid Håkullavägen.Foto: Gundela Lindman (CC BY)

Onsala – arkeologiska förundersökningar för väg 940

Onsala är en halvö vid Kungsbackafjorden med en mycket lång historia. De första människorna kom hit för mer än 10000 år sedan. Då var socknen bara några mindre öar som stack upp ovanför havsytan. Man levde som jägare och fiskare. Under yngre stenåldern började man odla marken och stegvis höjde sig landet alltmer ur havet.

Under försommaren kommer UV Väst att utföra tio förundersökningar längs den planerade vägsträckan. Förundersökningarna syftar till att ta reda på vilka områden som kan innehålla spår från forntida bosättningar och hur gamla de är. Förutom stenåldersbosättningar kan det också finnas lämningar som är från bronsålder och järnålder för cirka 2000 till 3000 år sedan.

I åkermarkerna vid Apelrödsvägen finns indikationer på att det funnits bebyggelse för cirka 2000-3000 år sedan.I åkermarkerna vid Apelrödsvägen finns indikationer på att det funnits bebyggelse för ungefär 2000 till 3000 år sedan.

I vägsträckningen finns också rester av den gamla Staragården, som är känd i skriftliga källor sedan slutet av 1500-talet, men som kan ha ännu äldre anor. Förundersökningen skall klarlägga vilka eventuella rester som finns kvar av den äldsta gården.

En av förundersökningarna kommer att göras vid Staragården.En av förundersökningarna kommer att göras vid Staragården.Foto: Gundela Lindman (CC BY)

På flera håll finns också rester av så kallad fossil åkermark. Det är markytor med rösen och terrasskanter som är resterna efter odlingar med ibland mycket hög ålder.

Spår av äldre odlingsmarker i form av en terrass vid Håkullavägen.Spår av äldre odlingsmarker i form av en terrass vid Håkullavägen.Foto: Gundela Lindman (CC BY)

Kontakt

Gundela Lindman, projektledare Riksantikvarieämbetet

Dela sidan på