Bogårdsmuren och kyrkogården till höger och schaktet inne på prästgårdstomten till vänster, intill bogårdsmuren.Bogårdsmuren och kyrkogården till höger och schaktet inne på prästgårdstomten till vänster, intill bogårdsmuren.Foto: John Hamilton (CC BY)

Spånga kyrkogårdsmur

Under juni 2014 genomförde arkeologer från UV Mitt gjort en schaktkontroll på prästgårdens tomt intill Spånga kyrkogård. I marken intill bogårdsmuren hittade vi då en liten bit av en runsten. Det syns bara två runor (motsvarande re), så det går inte att läsa något helt ord.

Stenmaterialet är röd sandsten och eftersom det finns flera kända runstensfragment av det materialet sen tidigare kring kyrkan trodde vi först att det kunde vara en bit av någon av dessa stenar. Men en hastig jämförelse med de runstenar som finns uppställda i kyrkans vapenhus tyder på att det istället är en bit av en tidigare okänd runsten.

Bakgrund

Ett avsnitt av bogårdsmuren är här i dåligt skick och behöver läggas om. Eftersom flera runstenar och mindre bitar av runstenar har hittats tidigare i närheten av kyrkan kontrollerades den mark intill muren som kommer att omgrävas i samband med muromläggningen. Runstenen låg som fyllning i det nedgrävda fundamentet till en något äldre, helt övertäckt prästgårdsmur. Runstenen måste ha gått i bitar innan åtminstone en av delarna användes som murfyllning.

Spånga runstensfragment 1000pxRunstensfragmentFoto: John Hamilton (CC BY)

Till hösten planeras själva omläggningen av muren äga rum. Då kommer alla stenar i bogårdsmuren att kontrolleras och vi hoppas då kunna hitta fler delar av runstenen, så att runornas innebörd kan tydas.

Kontakt

John Hamilton, projektledare
Statens historiska museer
Arkeologiska uppdragsverksamheten

Dela sidan på