Trädgårdsarkeologi på Östermalm

I våras undersökte UV två byggnader från 1600-och 1700-talen med stora stenkällare i kvarteret Riddaren på Östermalm i Stockholm. I direkt anslutning till bebyggelsen fanns en trädgårdsanläggning, som genom sin rätvinkliga gestaltning samspelade både med den byggda miljön och med den då nya stadsdelens rätvinkliga gatunät och kvarter.

Utsnitt ur Rosenfelts Stockholmskarta från år 1702 med kvarteret riddaren markerat.Utsnitt ur Rosenfelts Stockholmskarta från år 1702 med norr till vänster i bild. På kartan har lantmätaren markerat de större trägårdsanläggningarna på Östermalm, bland annat Humlegården som då var i kunglig ägo och Oxenstiernska malmgården vid Storgatan. Trädgården i kvarteret Riddaren, som vi har undersökt knappt 1000 kvadratmeter av, var då ungefär 15000 kvadratmeter stor. (CC BY)

Byggnaderna har legat ut mot Riddargatan i ett markant höjdläge och trädgårdsanläggningen har anlagts i en kraftig sluttning norr om bebyggelsen. Trädgården har därför anlagts med kraftiga stenterrasser, inom det undersökta området fanns tre olika nivåer i trädgården. Den övre låg i direkt anslutning till bebyggelsen och bands samman med nästa nivå med en grusgång och en stentrappa.

Översikt över kvarteret Riddaren i Stockholm.I förgrunden syns en av stenkällarna och framför den syns trädgårdanläggningen med terrasserna. Foto Karin Lindeblad, RAÄ, UV.Foto: Karin Lindeblad, RAÄ UV (CC BY)

Stentrappa som bundit ihop de olika nivåerna i trädgården.Stentrappan som har lett vidare ned i trädgården från den övre terrassen. I trappan står arkeobotaniker Jens Heimdahl, som ska analysera vårt makrofossilmaterial i jakt på vad som har odlats i trädgården.Foto: Karin Lindeblad, RAÄ, UV (CC BY)

Stenterrasserna har anlagts i ett rätvinkligt system i förhållande till byggnaderna. På terrasserna fanns halvmetertjocka, äldre odlingslager bevarade. Lagren innehöll stora mängder hushållsavfall, vilket visar att odlingarna åtminstone delvis har gödslats med vad vi idag skulle kalla kompostmaterial. I lagren fanns även planteringskrukor, som sedan 1600-talet har använts i herrgårdsmiljöer och andra större trädgårdar för att driva upp plantor.

Trasig handdrejad blomkruka.En av de många handdrejade planteringskrukorna som fanns i odlingslagren.Foto: Karin Lindeblad RAÄ, UV (CC BY)

Under odlingslagren fanns spår efter odlingsbäddar och odlingsfåror, som visar att även planteringarna var inordnade i trädgårdens rätvinkliga plan. I odlingsbäddarna och odlingsfårorna har vi samlat in en mängd jordprover, som kommer att analyseras av Jens Heimdahl, RAÄ UV. Vår förhoppning är att det finns växtmaterial bevarade i proverna, som kan berätta vad som har odlats i den storslagna trädgården. Vi återkommer framöver med resultat från analysen!

Kontakt: Karin Lindeblad, projektledare

Dela sidan på