Hjälm och norgehackaHjälm och norgehacka.Foto: Henrik Pihl (CC BY)

Arkiv uppdrag

Här finns länkar till uppdrag som utfördes under tiden vi hörde till Riksantikvarieämbetet. Länkarna leder till pdf:er där undersökningarna presenteras.

En del av våra äldre projekt togs bort vid en större förändring av vår gamla webbplats 2005.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle.

Dela sidan på