Rutgrävning på Björlanda 377.Rutgrävning på Björlanda 377.Foto: Petra Nordin (CC BY)

2012

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2012, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

Askeby kloster – Arkeologisk undersökning av en äldre trädgårdsodling vid Askeby kyrka utanför Linköping (2012)

Björlanda 377, Hisingen – Arkeologisk undersökning av boplatslämningar från sten-, brons- och järnålder på ön Hisingen i nordvästra Göteborg (2012)

Farstorp FU, röjningsrösen eller gravar – Arkeologisk förundersökning av ett stort område med fossil åker i Barkeryds socken i Jönköpings län (2012)

Göteborg 338, Hisingen – Arkeologisk undersökning av lämningar från äldre stenålder och några få från brons- och järnålder på Hisingen i nordvästra Göteborg (2012)

Kalmar, Kvarnholmen – Arkeologiska undersökningar av några platser på Kvarnholmen (2009–2013, enbart blogg och Facebook har uppdaterats under 2013)

Rörby, Bälinge – Arkeologisk undersökning av äldre järnålder norr om Uppsala (2012–2012)

Stackbo–Hamra – Arkeologisk utredning för en kraftledning genom Uppland och Gästrikland, från Hamra utanför Örsundsbro till Stackbo utanför Valbo (2012)

Tanums världsarv – Arkeologiska undersökningar för E6 i Tanums världsarv mellan Tanumslätten, Kalleby, Oppen och Fossum

Dela sidan på