Petra Nordin och Andreas Skredsvik i färd med att diskutera och dokumentera boplatslämningarna. Vilka stolphål ingår i vilka konstruktioner?Petra Nordin och Andreas Skredsvik i färd med att diskutera och dokumentera boplatslämningarna. Foto: UV (CC BY)

Askim 298, Hovås

Under hösten 2013 undersökte arkeologer från UV Väst boplatsen Askim 298 i Hovås. Fornlämningen är belägen strax söder om Göteborgs stad och en kilometer från havet. Flera huslämningar från både stenålder och tidig medeltid dokumenterades på platsen.

Boplatsen var inte känd sedan tidigare utan upptäcktes av stadsmuseet vid en arkeologisk utredning i maj 2011 och förundersöktes av Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet i augusti samma år.

Vid förundersökningen dokumenterades anläggningar från tidig medeltid (slutet av 1000-talet) och yngre stenålder (cirka 2000 före Kristus). Målet för den aktuella undersökningen var att kartlägga boplatslämningarna från dessa tidsperioder. Anledningen till undersökningen var att HSB planerar att bygga bostäder här.

Maria Paring schatkar fram ytan. I bakgrunden kan man se att vass växter frodigt inom undersökningsområdet.Maria Paring schaktar fram undersökningsytan. I bakgrunden kan man se att vass växter frodigt inom undersökningsområdet.Foto: UV (CC BY)

Bild på stolphålet A702. Träkol från anläggningen daterades vid FU till tidig medeltid eller slutet av 1000-talet.Bild på stolphålet A702. Träkol från anläggningen daterades vid FU till tidig medeltid eller slutet av 1000-talet.Foto: UV (CC BY)

 Vid regn översvämmades ytan av vatten. Maria Paring och Markus Lindqvist i arbete med att dränera av ytan. Vid regn översvämmades ytan av vatten. Maria Paring och Markus Lindqvist i arbete med att dränera ytan. Foto: UV (CC BY)

Dela sidan på