Petra Nordin och Andreas Skredsvik i färd med att diskutera och dokumentera boplatslämningarna. Vilka stolphål ingår i vilka konstruktioner?Petra Nordin och Andreas Skredsvik i färd med att diskutera och dokumentera boplatslämningarna. Foto: UV (CC BY)

Resultat

Vid slutundersökningen dokumenterades resterna efter fyra hus. Stolphålet som daterades vid förundersökningen ingick i en tvåskeppig byggnad, ett så kallat mesulahus. En rad med stolpar har burit upp taket i byggnaden. Huset har varit 15 meter långt, och har legat i öst–västlig riktning. Fyra takbärande stolpar har burit upp taket och två rännor markerade väggraderna.

Plan över undersökningsområdet med de olika lämningarna markerade vid Askim 298Plan över undersökningsområdet vid Askim 298 med de olika lämningarna markerade.Foto: Henrik Pihl (CC BY)

På samma yta har också ett 22 meter långt treskeppigt långhus stått rest. I detta hus har två rader med stolpar burit upp taket i huset.

En ugn, en härd och en brunn dokumenterades vid slutundersökningen. Torbjörn Brorsson från Keramiska Studier i Lund medverkade och samlade in prover från den 4000 år gamla ugnen. Härden och brunnen är i dagsläget inte daterade men vi har samlat in jordprover som ska analyseras. Kanske kan man finna växtmaterial, säd eller något annat intressant i anläggningarna.

De vita stolparna är placerade i par och markerar det 22 meter långa huset. De svarta stolparna markerar den tidigmedeltida byggnaden.De vita stolparna är placerade i par och markerar det 22 meter långa huset. De svarta stolparna markerar den tidigmedeltida byggnaden (svåra att se).Foto: UV (CC BY)

Paleoekolog Jens Heimdahl från UV Mitt deltog i fältarbetet och samlade in makroprover som ska analyseras senare. Han hann också undersöka en del av dem och han fann bland annat säd i flera stolphål på boplatsen. Det ska bli intressant att ta del av hans analys längre fram.

Bilden visar härden/spisen med stora flata hällar under utgrävning. Bilden visar härden/spisen med stora flata hällar under utgrävning. Foto: UV (CC BY)

 

Dela sidan på