Osteologen Leif Jonsson undersöker en grav. Slitaget på tänderna vittnade om att den begravde mannen hade varit en inbiten piprökare.Osteologen Leif Jonsson undersöker en grav. Slitaget på tänderna vittnade om att den begravde mannen hade varit en inbiten piprökare. Foto: Petra Nordin (CC BY)

Garnisonskyrkogården, Göteborg

Under två månader sommaren 2013 fick arkeologer från UV tillfälle att undersöka 140 gravar på garnisonskyrkogården i centrala Göteborg. Många var barngravar och några gravar innehöll även personliga föremål. Kyrkogården användes fram till 1834.

Den västra delen av byggnaden berörde fornlämning Göteborg 436, garnisonskyrkogården. Kyrkogården användes under 1700-talet och fram tills år 1834. Det finns dock en kyrkogård dokumenterad på kartor från slutet av 1600-talet.

Undersökningen, som delades upp i två etapper, föranleddes av att NCC planerade att uppföra en ny byggnad invid polishuset i Göteborg. Den första etappen grävdes i maj–juni. Området var förorenat eftersom fyllnadsmassor hade dumpats på platsen när man anlade parkeringen framför polishuset. Därför var personalen tvungen att bära masker med kombinationsfilter.

Miljöbild över undersökningsområdet. I bakgrunden ses Polishuset. Bakom fotografen ligger Nya Ullevi.Miljöbild över undersökningsområdet. I bakgrunden ses Polishuset. Bakom fotografen ligger Nya Ullevi. Foto: Petra Nordin (CC BY)

Osteolog Cathrine Andersson och arkeolog Maria Paring i färd med att undersöka gravar. Osteolog Cathrine Andersson och arkeolog Maria Paring i färd med att undersöka gravar. Foto: Petra Nordin (CC BY)

Den andra etappen grävdes under juni–juli. Totalt undersöktes 140 gravar på två månader. En relativt hög andel av gravarna var barngravar. I några av gravarna påträffades också personliga ägodelar, till exempel örhängen. I en grav låg ett syetui invid den avlidnes arm.

Osteologen Sigrid Hagefalk undersöker en barngrav.Osteolog Sigrid Hagefalk undersöker en barngrav.Foto: Petra Nordin (CC BY)

Ett barns underkäke. Man ser tydligt de framväxta mjölktänderna och de permanenta tänderna som är på gång i underkäken.Ett barns underkäke. Man ser tydligt de framväxta mjölktänderna och de permanenta tänderna som är på gång i underkäken.Foto: Sigrid Hagefalk (CC BY)

Närbild på nålar som låg i en pung eller etui av läder.Närbild på nålar som låg i en pung eller etui av läder. Foto: Maria Paring (CC BY)

När den arkeologiska undersökningen var avslutad, återstod bara ett problem för NCC – en hare hade valt att placera sitt bo under en trädrot i schaktet för sponten.

Bild på skylten ”Låt stå”. Bakom skylten har en hare valt att anlägga sitt bo. ”Låt stå”-skylten är också symbolisk för själva ingreppet i fornlämningen. Kyrkogården ligger orörd kvar bakom skylten. Bild på skylten ”Låt stå”. Bakom skylten har en hare valt att anlägga sitt bo. ”Låt stå”-skylten är också symbolisk för själva ingreppet i fornlämningen. Kyrkogården ligger orörd kvar bakom skylten. Foto: Petra Nordin (CC BY)

 

Dela sidan på