Den stora gravhögen med den inre kantkedjan blottlagd.Den stora gravhögen med den inre kantkedjan blottlagd. Mot nordväst.Foto: Gisela Ängeby(CC BY)

Gravhögen

Den långsmala höjdsträckningen dominerades i sydväst av en stor gravhög som med sina femton meter i diameter upptog höjdens hela bredd. Högen hade när den upptäcktes vid en arkeologisk utredning inför exploateringen uppfattats som en mindre och till omfånget hälften så stor gravhög.

Den stora gravhögen med den inre kantkedjan blottlagd.En obeskuren version av bilden över den stora gravhögen med den inre kantkedjan blottlagd. Mot nordväst.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

Högens brätte har varit övervuxet och upptäcktes när vi närmade oss graven med grävmaskin. Det omkring tre meter breda brättet var bitvis lagt som en ganska spretig packning som omslöt hela monumentet. Brättet dolde i sin tur en inre kantkedja som till utseendet starkt påminner om sådana som tidigare hittats i halländska monumentala bronsåldershögar.

Gravhögen var, liksom så många av landskapets bronsåldershögar, rovgrävd men inom en orörd del av högfyllningen låg en hel del spridda brända ben och keramik och i botten fanns en stenpackning som kan vara resterna efter ett kärnröse förstört genom rovgrävning.

Dela sidan på