Grundplan Övraby 87

Bland boplatsens alla stolphål framträder kulthusets grundplan mycket tydligt.

Grundplan Övraby 87.Grundplan Övraby 87.

Dela sidan på