Rustbädd av liggande och stående trästockar i lera.En möjlig rustbädd till sänkverket, under Götaälvbron, funnen vid undersökningarna för Götaleden/Götatunneln 2001–2002.Foto: Viktor Svedberg (CC BY)

2002

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2002, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

E6 Bohuslän, förundersökningar – arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar i järnålderns centralbygder i norra Bohuslän

Götaleden, Götatunneln – arkeologiska undersökningar i Göteborg 2001-2002 för Götatunneln, Götaleden, av lämningar från de äldsta delarna av staden vid Lilla Bommen och Järntorget, Västergötland

Kvarteret Sorken, Örebro – arkeologisk undersökning av eftermedeltida lämningar i delar av Hamnplan, Smedjebacken, i den östra delen av centrala Örebro, Närke

Kvarteret Källan, Örebro – arkeologisk undersökning av medeltida lämningar i norra delen av centrala Örebro, Närke

Dela sidan på