En grävyta i Fjärås Vallby med spår efter hus.Hus 4 under utgrävning i Fjärås Vallby 2003. Den rektangulära formen syns mycket tydligt.Foto: Gisela Ängeby (CC BY)

2003

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2003, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

E4 Uppland 2002–2005 – arkeologiska undersökningar år 2002–2005 av lämningar från stenålder och framåt, de flesta från äldre järnålder, för väg E4 mellan Uppsala och Mehedeby, Uppland

Flisby – arkeologisk undersökning 2002 för riksväg 32 av en skärvstenshög söder om Aneby, Jönköping, Småland

Fågelsta – arkeologiska undersökningar 2003–2004 för dubbelspåret mellan Mjölby och Motala, bland annat kring Skänninge, Fågelsta, det så kallade ”Slättbygdsprojektet”, Östergötland

Kallerstad – arkeologisk undersökning av en boplats med odlingsytor vid Kallerstad utanför Linköping, Östergötland

Kvarteret Druvan, Karlstad – arkeologisk undersökning av lämningar från historisk tid på gamla Domustomten (Gula tomten) och en förundersökning av Gröna tomten i kvarteret Druvan i gamla Karlstad, Värmland

Kvarteret Sorken, Örebro – arkeologisk undersökning av lämningar från historisk tid vid Hamnplan i Örebro 2002, Närke

Motala – arkeologiska undersökningar 2000–2003 för dubbelspår mellan Mjölby och Motala och en ny järnvägsbro över Strömmen i Motala, Östergötland. Nyhetsbrev från Motalaundersökningen 2001–2003

Saltkällan – arkeologisk undersökning av en förhistorisk gravmiljö med tretton stensättningar vid Gullmarsfjorden strax söder om Munkedal, Bohuslän

Stenkilsvarv – länk till sida med en fråga om ett märkligt hornföremål funnet under en arkeologisk förundersökning av en boplats från brons- och järnålder i Stenkilsvarv, mellan Skänninge och Motala, Östergötland

Ullevi – arkeologisk undersökning av lämningar från järnålder till medeltid på Stora Ullevi bytomt i Tornbyområdet, Linköping, Östergötland

Stortorget, Örebro – arkeologisk förundersökning av lämningar från historisk tid vid Stortorget i Örebro, Närke

Dela sidan på