En grävyta med kokgropar i Kullings-Skövde.Utgrävningar av ett område med kokgropar i Kullings-Skövde, Vårgårda, 2005.Foto: Gundela Lindman (CC BY)

2005

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2005, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

Ådalsbanan – arkeologisk utredning i olika etapper längs Ådalsbanan från Härnösand till Höga Kusten-bron, Ångermanland

E18 Lekhyttan–Adolfsberg – arkeologiska undersökningar av fornlämningar från järnålder och medeltid men också stenålderslämningar och efterreformatoriska lämningar inför nybyggnation av E18 i Bengtstorp, Knutstorp, Lilla Ulvgryt, Lövåsa, Västra Via och Äspsätter, Närke

Säby 2004–2005 – arkeologisk undersökning av boplats och gravfält från järnålder för E18 Örebro-Lekhyttan, Närke

Norrortsleden – projektet Norrortsleden med arkeologiska förundersökningar och undersökningar 2002–2004 och rapportarbete 2005 (se UV Mitt Daff 2005:1–22)

Stallarholmen – arkeologisk undersökning av tre gravfält vid Sundby i Stallarholmen, Toresunds socken, Södermanland

Stora Höga – arkeologisk undersökning av RAÄ 221, en järnåldersboplats, i Stora Höga i Jörlanda socken, Stenungsunds kommun, Bohuslän

Stjärneberg – arkeologisk undersökning vid den gamla gården Stjärneberg, lägerplats på stenåldern – kultplats på järnåldern, i Tallboda, strax öster om Linköpings stad, Östergötland

Ullna – arkeologisk undersökning av en del av ett förhistoriskt gravfält, RAÄ 60, inför ny trafikplats vid Ullna intill E18/Norrtäljevägen i Täby kommun, Uppland

Veta 2005 – arkeologisk undersökning av boplatslämningar inför bostadsbyggande i Veta, Mantorp, Mjölby kommun, Östergötland

Vårgårda – arkeologisk undersökning av boplats från bronsålder och järnålder nära Kullings-Skövde kyrka i Vårgårda, Västergötland

Väg 17, Skåne – arkeologiska undersökningar av boplatslämningar från järnålder, medeltid och yngre historisk tid, längs väg 17 vid Marieholm väster om Eslöv, Skåne

Riksväg 40 – arkeologisk utredning för etappen Dållebo-Hester inför utbyggnad av Riksväg 40 till motorväg mellan Borås och länsgränsen mot Jönköpings län, Västergötland

Väg 49, Örebro län – arkeologisk utredning, etapp två, inför ny sträckning av väg 49 mellan Stubbetorp och Stjärnsund, Östergötland

Väg 55, Sörmland – arkeologisk utredning av tre alternativa vägkorridorer för väg 55 förbi Flen, Södermanland

Väg 73, Nynäshamnsvägen – arkeologiska undersökningar av en stenåldersboplats och två gravfält från järnålder för väg 73 vid Ösmo norr om Nynäshamn, Södermanland

Västervång – arkeologisk undersökning av en boplats från just yngre bronsålder till äldre järnålder på Västervång i Trelleborg, Skåne

Västerås – arkeologisk undersökning av delar av ett bronsgjuteri i kvarteret Kleopatra i Västerås stad, Västmanland

Dela sidan på