En arkeolog på Gyllins trädgård fotad genom en metallögla.Annika Jeppson hittar keramik i smedjan på yta A i Gyllins trädgård (2006).Foto: UV Syd (CC BY)

2006

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2006, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

Backanäset i Töcksmark socken – arkeologisk undersökning för E18 mellan Töcksfors och Hån av värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905, Värmland

Björksättra – arkeologisk utredning inför planerad golfbana i skogs- och friluftsområdet Hanveden i Huddinge söder om Stockholm, Uppland

Diseflat, RAÄ 258 – arkeologisk undersökning av lämningar från stenålder och medeltid i Diseflats industriområde i Veddige, Halland

E18 Hjulsta-Kista – arkeologiska förundersökningar för E18, Hjulsta-Kista, i nordvästra Stockholm, Uppland

Gyllins trädgård – arkeologisk undersökning av järnålderslämningar på platsen för en tidigare handelsträdgård i Malmös östra utkant, Skåne

Smedsbo, Harbo – arkeologisk undersökning av järnframställningsplatser i Smedsbo, Harbo, Uppland

Käglinge bytomt – arkeologisk undersökning av en medeltidslämning sydost om Malmö

Medeltida kopparhyttor i Bergslagen – ett forskningsprojekt kring tidig kopparproduktion med utgångspunkt i Leja koppargruva väster om Lindesberg, Västmanland

Landvetter, smedja - arkeologisk undersökning av en i Västsverige ovanlig medeltida smedja, Landvetter, Västergötland

Norum, RAÄ 202 – arkeologisk undersökning av boplats och gravar i Doterödsdalen nordöst om Stenungsund, Bohuslän

Riksten, Tullinge – arkeologisk förundersökning av en boplats i Stockholms södra förorter, Uppland

Riksväg 67 – arkeologisk utredning för riksväg 67 mellan Stingtorpet och Tärnsjö i Heby kommun, Västmanland

Fornborg i Sibirien – arkeologisk undersökning av en borganläggning från bronsålder i delrepubliken Chakassien i Ryssland

Skuttunge – arkeologisk undersökning av en stormannamiljö vid Skuttunge kyrka och kyrkogård nordväst om Uppsala, Uppland

Stenstorp – arkeologisk förundersökning av en stenåldersboplats i Stenstorp på Kilsåsens östra sluttning nära Örebro, Närke

Stormskador i Halland – skadeinventering i Halland 2005-2006 efter stormen Gudruns härjningar

Stormskador i Kronobergs län – återställning av stormskadade fornlämningar i Kronobergs län, Småland

Södra Vallåkra – arkeologisk undersökning av några gårdslägen inom en medeltida bytomt sydost om Helsingborg, Skåne

Stenålder i Torslanda – arkeologisk undersökning av två mesolitiska boplatser i Torslanda och Björlanda på Hisingen vid Göteborg, Västergötland

Träslöv, RAÄ 100 – arkeologisk undersökning av en gård och gårdsplan som använts från järnålder till medeltid vid Nedre gårdens industriområde öster om Varberg, Halland

Träslöv, RAÄ 183 – arkeologisk undersökning av en yta med härdar och kokgropar vid Träslövsläge, Halland

Tölö kyrka – arkeologisk undersökning 2005 av en stavkyrka på Tölöberg vid Kungsbacka, Halland

Vreta kloster – arkeologiska undersökningar av ett medeltida kloster mellan Motala ström och Svartån, Östergötland

Väg 709 i Vendel socken – arkeologiska undersökningar av tre platser längs väg 709, två i Fembäcke och en i Brunnby, Vendel, Uppland

Örberga kyrka – arkeologisk undersökning av ett tidigkristet gravmonument i kalksten vid Örberga kyrka, Östergötland

Dela sidan på