Skee 1616 avschaktad i motljus.Johannes Nieminen gräver ut rännhuset på Skee 1616, för E6 mellan Skee och Lugnet i Bohuslän (2007).Foto: Bengt Westergaard (CC BY)

2007

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2007, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

Kammargrav och okänd grav i Borreparken och Odberg – arkeologisk prospektering med georadar och magnetometer, Vestfold fylkeskommun, Norge

Kungsgård i Borreparken – arkeologisk prospektering visade spår av två långhus i Lågendalen, Vestfold fylkeskommun, Norge

Björkö, fältkurs – om Riksantikvarieämbetets arkeologiska fältkurs för amatörer på Birka

Brunnby, kartering – arkeologisk kartering av fornlämningar för väg 709 i Uppland

E6 Lugnet-Skee, område 1 – arkeologiska undersökningar inför nya E6 mellan Lugnet och Skee, Lur och Skee socknar, Bohuslän

E6 Lugnet-Skee, område 2 – fler arkeologiska undersökningar inför nya E6 mellan Lugnet och Skee, Skee socken, Bohuslän

E6, Rabbalshede-Pålen (Huds moar) – fyra arkeologiska undersökningar och en förundersökning för E6 vid Huds moar, Kville och Tanum socknar, Bohuslän

E6, Tanum-Lugnet, Klöveröd – arkeologisk undersökning av stensättningar och stenpackningar på de kala bergen i Klöveröd/Lur, Lur socken, Bohuslän

E6, Tanum-Lugnet, Båtemyr – arkeologisk undersökning för E6 av ett boplatsområde i Båtemyr, Lur socken, Bohuslän(område 3)

E6, Tanum 1848 – arkeologisk undersökning av en boplats – skärvstenssamlingar, kokgropar och härdar invid en forntida våtmark, Tanum socken, Bohuslän

E18, Kymlinge gravfält 2006 – arkeologisk undersökning av fornlämning 169 inför ny sträckning av E18 mellan Hjulsta och Kista, Kymlinge socken, Uppland

E18, Mälby – arkeologisk undersökning av en medeltida by i Mälby, Tillinge socken, Uppland

E18, Nibble – arkeologisk undersökning för E18 i Nibble, Tillinge socken, Uppland

E20, Ledsjö 150 – arkeologisk undersökning av en boplats från äldre järnålder för E20 mellan Lundsbrunn och Holmestad, Ledsjö socken, Västergötland

Lilla Ullevi bytomt – arkeologisk undersökning av Lilla Ullevi – en bytomt, bo- och kultplats, Bro socken, Uppland

Mörtlösa – en by i förvandling – arkeologisk undersökning av en bytomt i norra utkanten av Linköping, Östergötland

Norrtäljeanstalten – arkeologisk undersökning av jordbrukslämningar och/eller gravar från äldre järnålder vid Norrtäljeanstalten, Norrtälje, Uppland

Nävertorp – arkeologisk undersökning av 5000 år gamla spår från jordbrukare i Nävertorp, Katrineholm, Södermanland

Riksväg 49, område Nord och Syd – arkeologiska undersökningar av historiska lämningar och mesolitiska boplatser längs riksväg 49 sydväst om Askersund, Närke

Riksväg 67, etapp 2 – arkeologisk utredning för riksväg 67 mellan Stingtorpet och Tärnsjö i Heby kommun 2006-2007, Uppland

Rudbeckianska gymnasiet i Västerås – arkeologisk undersökning av stadslämningar vid Rudbeckianska gymnasiet i Västerås 2006, Västmanland

Täby 488 – arkeologisk undersökning av en järnåldersgård vid Täby kyrkby, Uppland

Valbo – arkeologisk undersökning 2006 av järnframställning och smide i Valbo inför utbyggnad av Valbo köpcentrum, Gästrikland

Vallda by – arkeologisk undersökning av två boplatser med lämningar från förhistorisk och historisk tid väster om Vallda by och Kungsbacka, Halland

Dela sidan på