Personalen lämnar grävplatsen i Döserygg 2011.Döserygg färdiggrävt (2008).Foto: UV Syd (CC BY)

2008

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2008, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

Brunnshög – arkeologisk undersökning 2008 av boplatslämningar i nordöstra utkanten av Lund, Skåne (fortsättning från 2007)

E45, Älvängen-Alvhem, och del av Alvhem-Kärra – arkeologiska under sökningar för väg E45 mellan Älvängen och Alvhem, Västergötland

E6 Logården (Vellinge-Trelleborg) – arkeologisk undersökning av boplatslämningar mellan Vellinge och Norra Håslöv, Skåne

E6 Skegrie (Vellinge–Trelleborg) – arkeologiska undersökningar av en järnåldersboplats och stenåldersgravar vid Skegrie, Skåne

GAL, projekt 2008 – aktuella projekt på GAL, UV:s geoarkeologiska laboratorium, 2008

Gödastorp – arkeologisk undersökning av lämningar från yngre stenålder eller äldre bronsålder utanför Falkenberg, Halland

RAÄ 187, grav – arkeologisk undersökning av en grav i Jäder socken, Södermanland

Kumla bytomt – arkeologisk undersökning av en bytomt och ett gravfält i Botkyrka socken, Södermanland

Kv. Ansvaret, Jönköping arkeologisk undersökning inom tre tomter från 1600- till 1700-talet i kvarteret Ansvaret i Jönköping, Småland

Mosjö kyrka, boplats – arkeologisk förundersökning av en boplats intill Mosjö kyrka, Närke

Marieberg – arkeologisk utredning vid Mariebergs köpcentrum strax söder om Örebro, Närke

Riksväg 41, Veddige – arkeologiska undersökningar av fem fornlämningar längs riksväg 41 i Veddige, Halland

Rävgräva – arkeologiska undersökningar av två boplatser vid Rävgräva invid Marieberg köpcentrum söder om Örebro, Närke

Strömsnäsbruk, gravfält – restaurering och arkeologisk undersökning av ett gravfält i Strömsnäsbruk, Småland

Sundskogen – arkeologisk undersökning av fem stenåldersboplatser i Sundskogen söder om Uddevalla, Bohuslän

Projektet Grödinge – Informationssida om Grödingebanan och publikationen Södertörn. Själva publikationen finns att hitta här på vår webbplats under Publikationer/Övrigt.

Södra Lindhult – arkeologisk undersökning av en järnåldersgård i Marieberg söder om Örebro, Närke

Ölmevalla 180 – arkeologisk undersökning av ett forntida boplatsområde vid Kvarnkullen på Ölmanäset, Halland

Östra Dimbo – arkeologisk utredning 2007 vid Hjälmarens strand i Närke

Dela sidan på