Provundersökning av en brunn i Lindängelund i Skåne 2009.Provundersökning i Lindängelund (2009).Foto: Bo Strömberg (CC BY)

2009

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2009, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

Dalabergen – arkeologisk undersökning av röjningsrösen i Hallsberg, Närke (2009)

Engelsberg – arkeologisk förundersökning av husgrund och smidesverksamhet inom Engelsbergs bruk, världsarvszon i Västervåla, Västmanland (2008)

E6 Döserygg, Vellinge-Trelleborg – arkeologiska undersökningar av ett ett unikt fornlämningskomplex från yngre stenålder, etapp 1 och 2, Skåne (2008-2009)

E22 Sölve-Stensnäs – arkeologisk utredning av en fiskeplats från järnålder, Sölvesborg, Blekinge (2009)

Heda – arkeologiska undersökningar av sten- brons- och järnålder vid Heda i Vreta kloster socken norr om Linköping, Östergötland (2009)

Hjärups gamla by – arkeologisk undersökning av lämningar från senvikingatid till tidig medeltid i Uppåkra, Staffanstorp, Skåne (2009)

Klovsten – arkeologisk förundersökning av ett nyupptäckt gravfält, troligen yngre järnålder, Vallda, Tölö och Kungsbacka socknar, Halland (2009)

Karby – arkeologisk förundersökning av gravar, troligen järnålder och aktivitetsspår, troligen bronsålder samt sentida odlingsrösen för ridanläggning söder om Täby, Uppland (2009)

Krokeks ödekyrkogård – arkeologisk prospekteringsundersökning med georadar av spår från en medeltida klosterkyrka i Krokek, Norrköping, Östergötland (2009)

Kvarteret Lyckan, Norrköping – trädgårdsarkeologisk undersökning av gamla kålgårdar i Norrköping, Östergötland (2009)

Lindängelund – arkeologiska undersökningar av stenålder, järnålder och kanske medeltid i södra delen av Malmö, Skåne (2008-2009)

Lundby 333, boplatslämningar – arkeologisk undersökning av boplatslämningar från förromersk järnålder och yngre stenålder i Björlanda på Hisingen, Göteborg, Västergötland (2009)

Neiden – arkeologisk prospekteringsundersökning med markradar av kyrkogård från kristna skoltesamer i Skoltebyen, Finnmark, Norge (2009)

Riksväg 50, Mjölby-Motala – arkeologiska förundersökningar för riksväg 50, Mjöby till Motala. Förhistoria till nutid. Hulje, Gripenberg, Biskopsberga, Fågelsta, Nyckelby och Södra Freberga, Östergötland (2009)

Sjukarby – arkeologisk utredning av boplatsspår, gravar och stensättningar i Tierp, Uppland (2009)

Skänninge – arkeologiska undersökningar av bland annat medeltidslämningar för dubbelspåret genom Skänninge, Mjölby, Östergötland (2002-2009)

Sätertorp, ett röse – arkeologisk förundersökning av ett röse i Sätertorp utanför Strängnäs, Södermanland (2009)

Sätertorp, ett röse – arkeologisk undersökning av ett röse i Sätertorp utanför Strängnäs, Södermanland (2009)

Uppåkra 36 – Arkeologisk undersökning av en järnåldersboplats i Uppåkra intill Hjärup, Staffanstorp, Skåne (2009)

Valla - arkeologisk undersökning av en gårdsmiljö från yngre järnålder/vikingatid vid universitetet i Linköping, Östergötland (2009)

Väg 27, Viared-Kråkered – om datering av röjningsröseområden utanför Borås, för väg 27 mellan Viared och Kråkered (2009)

Väg 288, Jälla-Hov – förundersökningar och utredningar längs väg 288 genom Rasbo socken, Uppland. Boplatser, gravar från brons- och järnålder, agrara lämningar från förhistorisk och historisk tid (2009)

Väg 41, Järlöv-Jonsjö – arkeologiska utredningar inför breddning av väg 41 mellan Järlöv och Jonsjö, Halland (2009)

Västervik, området Jenny – arkeologisk utredning och förundersökning inför ny rondell och ombyggnad av väg i området Jenny i Västervik, Småland (2009)

Åskloster och Ny Varberg – arkeologiska prospekteringsundersökningar med georadar; sökning efter och avgränsning av klosterbyggnader och medeltida stad (2009)

Örja 34 – arkeologisk undersökning av en boplats från bronsålder i Örja socken vid Landskrona, Skåne

Örja by – arkeologisk förundersökning av boplatser från järnålder, stenålder och medeltid i Örja socken, Skåne

Dela sidan på