Skelettgrav grävs i Barnarp.En skelettgrav grävs i Barnarp (2010).Foto: UV (CC BY)

2010

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2010, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

Arninge – arkeologisk undersökning av ett järnåldersgravfält i Täby (2010)

Barnarp 328 – arkeologisk undersökning av ett gravfält vid Odensjö i Barnarps socken, Småland (2010)

Gustavslund – arkeologisk undersökning av boplatser från yngre bronsålder och äldre järnålder i Helsingborg, SKåne (2010)

Göteborg 330 – arkeologisk undersökning av en stenåldersboplats på Hisingen, Göteborg (2010)

Hulje, Mjölby – arkeologisk undersökning av boplats och offerplats från järnålder i Hulje, Östergötland (2010)

Kv Druvan/Dovhjorten – stadsarkeologisk undersökning i Jönköping, Småland (2010)

Lindängelund, Malmö – arkeologisk undersökning av boplatser och offermiljöer från stenålder och järnålder i Lindängelund, Malmö (2010)

Norrköping – arkeologiska undersökningar i Norrköping (2010)

Nyköping Åkroken – arkeologisk undersökning i kvarteret Åkroken, Nyköping (2010)

Rosersberg, boplats – arkeologisk undersökning av en järnåldersboplats i Rosersberg, Sigtuna (2009)

Rosersberg, smedja – arkeologisk undersökning av en smedja i Rosersberg, Sigtuna (2010)

Ränneslöv 34 – arkeologisk undersökning av bronsåldershögar i Ränneslöv, Halland (2010)

Skövde 175 – arkeologisk undersökning av en järnåldersgård nära Skövde (2010)

Vallda 334 – arkeologisk förundersökning av gravfält från järnålder i Klovsten, Halland (2010)

Väg 288 – arkeologiska undersökningar längs väg 288, Uppland (2010)

Örja by, Landskrona – arkeologisk undersökning av Örja bytomt utanför Landskrona från järnålder till historisk tid (2010)

Dela sidan på