En 9000 år gammal överlagrad stenåldersboplats grävdes i Balltorp, Mölndal, 2011.Överlagrad boplats i Balltorp (2011).Foto: Lena Troedson (CC BY)

2011

Förteckning över ett urval av de arkeologiska uppdrag som UV genomfört under 2012, med länkar till pdf:er som berättar om uppdragen. Det kan handla om allt från förundersökningar och undersökningar till arkeologisk projektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle 2012. Medgivande I 2012/0744. Kartor är godkända från sekretessynpunkt för spridning.

Projekt som har pågått under ett par år finns med under det senaste året.

Barsebäcks bytomt – arkeologisk undersökning av bytomt i Barsebäck (2011)

Björlanda 602 och 603 – arkeologisk undersökning av boplatser från stenålder och järnålder i Björlanda (2011)

Gamla Uppsala – arkeologisk förundersökning i Gamla Uppsala (2011)

Halmstad Brogatan och Storgatan – arkeologisk undersökning i det medeltida Halmstad (2011)

Inhåleskullen – arkeologisk undersökning av ett gravfält från järnålder i Uppsala (2011)

Krogarängen – arkeologisk undersökning av ett järnåldersgravfält i Vadstena (2011)

Kungsbacka Stortorget – stadsarkeologisk undersökning i Kungsbacka (2011)

Kvarnbacken – arkeologisk undersökning av boplatslämningar från stenålder till järnålder i Vadstena 2011

Sölvesborg Ljungaviken – arkeologisk undersökning av stenåldersboplatser i Sölvesborg (2011)

Mölndal, Balltorp – arkeologisk undersökning av boplatser från stenålder till medeltid (2011)

Riksväg 40 – sträckan Dållebo-Hester – arkeologiska undersökningar av boplatser och gravar längs riksväg 40 (2011)

Stora Holm Tuve 46 – arkeologisk undersökning av kultplats/boplats från bronsålder på Hisingen (2011)

Uppåkra – arkeologisk undersökning av järnåldersgårdar utanför Lund (2011)

Värö 336 – arkeologisk undersökning av boplatslämningar från brons- och järnålder i Halland (2011)

Äggelunda – arkeologisk undersökning av bytomt och järnåldersgravfält i Sollentuna (2011)

Dela sidan på