Ärkebiskopsborgen i Biskopstuna har en lång och spännande historia. 2014 hittades dolda strukturer under marken intill borgruinen. I augusti kan du vara med och avslöja platsens hemligheter när området grävs ut.

Borgruinen har få motsvarigheter i Sverige och vi vet relativt lite om dess äldsta historia. Den 6 augusti startar en forskningsgrävning av lämningarna i Österskär i Österåker som pågår i fyra veckor. En georadarundersökning från 2014 visar dolda strukturer under marken intill borgruinen som inte tidigare varit kända. Det rör sig troligen om minst två stenbyggnader och en brunn. Vi ska nu undersöka de okända lämningarna tillsammans med allmänheten, som ges möjlighet att vara med och gräva fram historien.

Forskningsutgrävningen arrangeras av Österåkers kommun i samverkan med Arkeologerna och undersökningarna pågår under tre år.

Borgen ligger i ruiner och man kan fortfarande se väggar och valv bevarade. Området som vi gräver ligger dock utanför borgen.

Tillhörde ärkebiskopen

Biskopstuna, även kallad Tuna omnämns i skriftliga källor redan i slutet av 1200-talet. Det var från Tuna som skatten till kyrkan drevs in från hela södra Roslagen. Under medeltiden tillhörde borgen ärkebiskoparna och dess strategiska läge vid mynningen till en stor vattenled gjorde den viktig. Under slutet av 1400-talet och början av 1500-talet var Biskopstuna i hetluften under dåvarande politiska strider mellan Sverige och Danmark, bland annat ska riksföreståndaren Sten Sture d.ä. plundrat borgen 1497. Biskoparna stödde nämligen den danske kungen.

Vid reformationen drogs borgen in till kronan och hamnade i kungens ägo. Bland annat har släkten Banér haft borgen i förläning.

Borgen var under flera hundra år dold inne i en jordkulle innan forskare och arkeologer började intressera sig för den på 1920-talet. Den är idag en ruin, inbyggd i en träbyggnad. En åtta meter bred vallgrav är till stora delar bevarad utanför sten­huset.

Bli arkeolog för en vecka

Österåkers kommun och Arkeologerna gör det möjligt att i kursform delta som privatperson i utgrävningen. Förutom en vecka i fält, inkluderar kursen en endagsutbildning och uppföljning av resultaten. Det finns också möjlighet att endast vara med en dag i fält. Urval och sammansättning av de olika grävlagen görs sedan av Arkeologerna. Kursen är avgiftsbelagd men inga särskilda förkunskaper krävs. Intresseanmälan görs direkt på kommunens hemsida, sista datum för anmälan är den 31 maj.

Samtidigt som utgrävningen pågår arrangerar kommunen tillsammans med  Österåkers hembygds- och fornminnesförening visningar och barnaktiviteter på platsen varje tisdag, onsdag och torsdag klockan 12-15 under utgrävningstiden, samt på Arkeologidagen den 26 augusti.

Vill du hjälpa oss gräva upp det förflutna? Från vänster; Birgit Lindholm, kultursekreterare på Österåkers kommun, Ann-Mari Hållans Stenholm och Lena Beronius Jörpeland, arkeologer som håller i kursen.