Under september och oktober ska arkeologer undersöka en förhistorisk boplats i Skälbys norra delar i Västerås. Det är ett område som inte grävts i någon större utsträckning tidigare men här kan finnas lämningar av gårdar från järnålder, strax före vår tideräknings början.

Anledningen till den arkeologiska undersökningen är att Västerås kommun har antagit en detaljplan för ett bostadsområde i norra Skälby. Detta ger oss möjlighet att skapa en bredare förståelse för de som först bodde på platsen för mer än 2 000 år sedan.

En tidigare förundersökning av platsen har indikerat att det rör sig om en boplats från främst förromersk järnålder, perioden alldeles innan vår tideräknings start ungefär 500–0 f.Kr. Detta är en expansiv period då flera gårdar fanns vid Skälby, organiserade i byar med uppdelning mellan centralt belägna och mer perifert belägna gårdar. De senare har sannolikt varit mer ”torpliknade” underställda gårdar, som låg utanför Skälbys centrala delar. Gårdsbebyggelsen som skall undersökas kan vara en av dessa underställda gårdar, där befolkningen kanske hade en annan typ av näringsekonomi och binäringar än de större mer centralt placerade gårdarna. Just näringsekonomin vid gårdarna är en viktig fråga som vi hoppas att undersökningen kan ge många och detaljerade svar på.

Under den senare delen av september kommer vi att hålla flera öppna visningar av undersökningen för allmänheten. Håll utkik efter tidpunkter för dessa på vår blogg och Facebooksida.