KyrkoportFoto: Arkeologerna (CC BY)

Kyrkoarkeologi – pågående projekt

Det är inte så ofta en kyrka blir undersökt i sin helhet vid de ingrepp som görs på kyrkplatserna nuförtiden. Oftast rör det sig om ledningsschakt för till exempel åskledare och dränering runt kyrkan.

Undersökningarna av Gårdby och Hagby medeltida kyrkor i Kalmar län åren 2014 och 2015 var därmed något utöver det vanliga. Bearbetningar av materialen pågår under 2016–2017. Resultaten kommer att publiceras i rapportform och finns då tillgängliga i Riksantikvarieämbetets öppna arkiv, SAMLA. På facebooksidan Kyrkoarkeologi kan du också få en inblick i analysarbetet.

Kontakt

Rikard Hedvall, arkeolog

Dela sidan på