Gårdby kyrka

Kyrkan i Gårdby gick samma öde till mötes som i stort sett samtliga medeltida kyrkor på Öland. Trots olika förändringar i kyrkorummet för att få plats med det stigande antalet kyrkobesökare räckte inte de gamla kyrkorna till under 1700- och 1800-talen. Några byggdes ut genom förlängning, vilket också föreslogs för Gårdby kyrka, men som inte genomfördes. Kyrkan revs istället till förmån för en ny, som uppfördes runt den gamla kyrkan. År 1841 stod den nya kyrkan klar att användas.

Ett mögelangrepp i nämnda golv resulterade i den nu genomförda förundersökningen. Plankgolvet plockades bort och upptäckten av att golvbjälkarna ursprungligen hade ingått i den äldre kyrkans takstolskonstruktion av ek konstaterades. Trävirkets årsringar analyseras nu i förhoppningen om att kunna precisera kyrkans byggnadshistoria, genom dendrokronologi.

En slutundersökning av kyrkan planeras till våren, då byggnadslämningar som olika generationer av golv, väggbänkar, altare och murar kommer att studeras. I samband med undersökningen kommer visningar för allmänheten att arrangeras.

Lämningarna efter Gårdby medeltida kyrka sedda från ovan med den rundade absiden till höger i bild (öster). De sex fyrkanterna i väster är pelarna till 1800-talskyrkan.

Lämningarna efter Gårdby medeltida kyrka sedda från ovan med den rundade absiden till höger i bild (öster). De sex fyrkanterna i väster är pelarna till 1800-talskyrkan.Foto: Johan Stenvall (CC BY)

Kontakt

Rikard Hedvall, arkeolog

Dela sidan på