Hagby kyrka

Hagby kyrka, söder om Kalmar, har redan förundersökts och en slutundersökning är planerad att starta den 6:e oktober. En större arkeologisk undersökning genomfördes under 1960-talet men allt undersöktes inte vid detta tillfälle. Det äldsta golvet, väggbänkar, vapenhusmurar, pelarfundament och altare kommer att ingå i undersökningen.

Hagby kyrka är en av drygt tio medeltida rundkyrkor som är kända från dagens Sverige. Förutom Hagby finns i Kalmar län även Voxtorps rundkyrka i närheten. Fler bevarade rundkyrkor finns i Valleberga Skåne, Skörstorp Västergötland, Vårdsberg Östergötland, Solna, Bromma och Munsö utanför Stockholm. En föreslagen teori beträffande den runda byggnadsformen är att inspirationen kommer från Jesu gravkyrka i Jerusalem.

Hagby rundkyrka söder om Kalmar sedd från söder.Hagby rundkyrka söder om Kalmar sedd från söder. Foto: Rikard Hedvall (CC BY)

På grund av risken för kontamination av hussvamp kommer inga visningar att hållas i kyrkan i samband med undersökningen. Undersökningsresultaten kommer att presenteras här senare.

Kontakt

Rikard Hedvall, arkeolog

Dela sidan på