Sekundäranvänd kalksten med runorna "…r auk …." påträffad i en gravkammare från 1600-1700-talet i rundhuset.Sekundäranvänd kalksten med runorna "…r auk …." påträffad i en gravkammare från 1600-1700-talet i rundhuset.Foto: Rikard Hedvall (CC BY)

Fragment av ett 1000-årigt meddelande

De senaste årens arkeologiska undersökningar av våra kyrkogårdar har gett goda resultat. Genom fynd av tidigkristna gravmonument i kalksten har flera kyrkogårdar kunnat dateras till 1000-talet och därmed blivit århundraden äldre.

Det var tidigare inte känt att kyrkogården och därmed sannolikt en kyrka var i bruk i till exempel Heda och S:t Per i Östergötland redan för 1000 år sedan. Från Klåstad i Östergötland vet vi nu dessutom hur denna träkyrka såg ut och att ett av dessa gravmonument var uppfört några meter söder om rundhuset där. Detta utgör en viktig pusselbit i Sveriges kristnandeprocess.

Ett stenmonument med färglagda ristningar.Rekonstruerat gravmonument i Örberga kyrka.Foto: Rikard Hedvall (CC BY)

Hagby rundkyrka, söder om Kalmar, kan utifrån de mynt som grävts fram dateras till 1200-talets första hälft. Men vid den nu genomförda undersökningen påträffades ett stenfragment med några runor på, som förändrar Hagbys kyrkohistoria. Det rör sig endast om en några decimeter lång kalksten med fyra runor. Runtexterna på gravmonumenten omtalar oftast att en eller flera personer uppförde gravmonumentet över en familjemedlem. Texten avslutas med: Gud hjälpe hans eller hennes själ, vilket visar att det rörde sig om kristna. På fragmentet har runorna …R  AUK …. (och) ristats in. Utifrån texten kan vi tolka det som att minst två personer har låtit resa monumentet, varav den enes namn slutar på r. Med stor sannolikhet skedde detta under 1000-talet eller möjligen vid 1100-talets början.

Kontakt

Rikard Hedvall, arkeolog

Dela sidan på