Flera vikingatida gårdar kan ha legat i Vackerby under yngre järnålder. Nu undersöks en del av området norr om Gnesta som låg nära en förhistorisk kultplats tillägnad guden Frö.

Under september 2017 pågår en arkeologisk undersökning i Vackerby, nära Frustuna norr om Gnesta. Anledningen är att Gnesta kommun ska bygga bostäder på platsen. Det är ett område vars strategiska läge nära flera insjöar och den viktiga farleden Trosaån i sydost kan ha utgjort en centralplats under järnåldern. Namnet Frustuna idikerar att här låg en förhistorisk kultplats tillägnad guden Frö på vikingatiden för tusen år sedan.

I Vackerby finns även gravar och gravfält som dateras till brons- och järnålder  liksom skålgropslokaler.

En liten del av platsen ska grävas ut och arkeologerna hoppas nu kunna finna spår från järnåldersboplatsen och de vikingatida gårdarna. Bebyggelsen tycks under järnålder ha bestått av mindre gårdsenheter men det finns även tecken på två samtida gårdar som existerade parallellt under vikingatiden. Gårdarna i Vackerby kan på olika sätt ha varit knutna till och underställda en
central bebyggelse i Frustuna. Under medeltiden låg det totalt fyra gårdar på platsen.

Relativt få vikingatida gårdslägen är undersökta i länet, ett av dem med ett treskeppigt stolphus fanns i Eskilstunastrakten och grävdes ut för några år sedan. Vackerby är en spännande plats och kanske kommer vi hitta fler spår efter järnålderns människor under höstens grävning.