Rapport

Publikation

PM – Besiktning och uppmärkning

Arkeologisk besiktning, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Myntskatterna i Todarp

Rapport 2019:11. Arkeologisk metalldetektorundersökning, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Broborg fornborg

Rapport 2018:127. Arkeologisk provundersökning, Uppland. Mia Englund m fl

Publikation

Ombyggnad av nätstation

Rapport 2018:142. Arkeologisk undersökning, Stockholm, Uppland. Peter Berg

Publikation

Båstad – en plats i förändring

Rapport 2019:21. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Mats Anglert

Publikation

Nytt planerat programområde

Rapport 2018:141. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. John Hamilton

Publikation

Tre dagar i Träslöv

Rapport 2018:102. Arkeologisk undersökning, Halland. Kajsa Andreasson med bidrag av Alf Ericson

Publikation

Lämningar från stenålder vid Skottsätter i Strömsfors

2018:130. Arkeologisk utredning etapp 2, Östergötland. Fredrik Molin

Publikation

PM Fiber i Dybro

Arkeologisk utredning i form av schaktningsövervakning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Gård nr 10 i Nöbbelövs by

Rapport 2018:140. Arkeologisk undersökning, Skåne. Mats Anglert

Publikation

Förhistoriska boplatser och en sentida gårdslämning

Rapport 2019:14. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Tyra Ericson

Publikation

Västerbro

Rapport 2018:138. Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Anne Carlie och Annika Knarrström