Rapport

Publikation

Övedskloster, Skåne

Rapport 2019:92. Arkeologisk prospekteringsundersökning, Skåne. Bengt Westergaard och Amanda Jeppsson m fl

Publikation

Pryssgården II

Rapport 2019:24. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Marita Sjölin red.

Publikation

E6 mellan Petersborg och Vellinge

Rapport 2019:8. Arkeologisk utredning steg 1, Skåne. Magnus Andersson med bidrag av Kennet Stark

Publikation

Renovering av kyrkogårdsmur

PM 2019-02-04. Arkeologisk rådgivning och kontroll, Uppland. John Hamilton

Publikation

32 kilometer arkeologi för ny 130 kV-ledning

Rapport 2017:118. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. Alf Ericsson och Niclas Björck

Publikation

E20 Bälinge–Siene

Rapport 2018:118. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Jörgen Streiffert

Publikation

En ny skärvstenshög i Borsökna

Rapport 2019:44. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Louise Evanni

Publikation

Ekön

Rapport 2019:26. Arkeologisk utredning, etapp 2, Östergötland. Fredrik Molin

Publikation

Provborrningar inom fastigheten Korsängen 20:2

Rapport 2019:43. Arkeologisk kontroll, Uppland. Peter Berg

Publikation

Schaktningsövervakningar vid Fånby och Hovgårdsberg

Rapport 2019:37. Arkeologisk schaktningsövervakning, Uppland. Mia Englund

Publikation

Brädholmen i Oskarshamn

Rapport 2019:51. Arkeologisk utredning etapp 2, Småland. Alf Ericsson

Publikation

En boplats i Algusered

Rapport 2018:129. Arkeologisk förundersökning, Halland. Jessica Andersson