Fil. dr. med inriktning på geologi. Är specialist på bergarter och mineral. Han är specialiserad inom arkeometallurgi med fokus på järn och slagg men även vedartsanalyser.