Karin Lund är arkeolog och systemspecialist. Hon ansvarar för Intrasis.