Fil. kand. och mycket erfaren arkeolog. Särskild inriktning mot boplatser och gravar liksom sten- brons- och järnålder, medeltid och efterreformatorisk tid.