Har lång och bred erfarenhet av arkeologi med Fil. kand. Kompetens/inriktning: Arkeologiska utredningar och tidiga planerings­underlag, MKB och platsledarkompetens vid fornminnesinventeringen.