Fynd av stenföremål hittas ofta när arkeologerna arbetar. Bergartsbestämning av dessa föremål kan ofta avslöja deras ursprung och bland annat ge ledtrådar till historiska och förhistoriska sätt att utnyttja tillgängliga resurser och handelsförbindelser.

Yxor, råämnen och avslag, samt kvarnstenar, brynen och sländtrissor – alla stenföremål har sitt ursprung i berggrunden eller kommer från lösa block. Men är föremålen importerade eller tillverkade av sten som hämtats från området? Kan till och med själva källan hittas? Eller är råvaran importerad men föremålen lokalt producerade? Sådana frågor kan vi svara på.

Noggranna bergartsbestämningar okulärt, i mikroskop och kemiskt kan ge viktiga ledtrådar till stenarnas ursprung och lyfta fram föremålens historia i nytt ljus.