Människorna som levde i Landskrona för tusentals år sedan har lämnat spår efter sig. Lämningar från stenålder och bronsålder har hittats i Borstahusen, bland annat delar av ett keramikkärl och en skära.

Landskrona stad planerar för ett nytt bostadsområde (Strandstaden) inom den del av golfbanan som ligger söder och öster om Erikstorpsvägen i Borstahusen. Det gjordes en arkeologisk utredning på platsen i april 2018, då långa schakt drogs över golfbanan. Syftet var att ta reda på om det fanns några dolda fornlämningar under marken, vilket det gjorde. Under september och oktober utför vi en arkeologisk förundersökning, med syftet att bland annat datera och avgränsa fornlämningsområden inom ytan. Det är mycket viktigt att rätt data samlas in, då resultatet av analyserna av denna ligger till grund för en eventuellt kommande avslutande undersökning.

Det handlar om tusentals år gamla lämningar från stenålder och bronsålder. Bland annat har arkeologerna hittat en skära och delar till ett keramikkärl som kan dateras till bronsålder (1800 f Kr-500 f Kr).

Ladda ner rapporten

Ett fint redskap, en skära av flinta dök upp.