Arkeologerna är verksamma i hela Sverige. Varje år deltar vi i hundratals projekt – allt ifrån utredningar, arkeologiska förundersökningar och undersökningar till prospektering och arkeometallurgi.  Under senare år har nya nischer kommit till, som till exempel byggnadsarkeologi.

Här är ett urval av alla aktuella uppdrag vi jobbar med uppdelat på år. Du kan även söka på ett specifikt projekt efter ort, landskap eller tidsperiod genom att använda sökfunktionen längst upp på sidan.

Större uppdrag kan pågå under flera år och när fältsäsongen är avslutad fortsätter arbetet inomhus med analyser och rapportskrivande.