Från osteologiska analyser, vedartsbestämning och GIS till trädgårdarkeologi och publik verksamhet – Arkeologerna har en stor verksamhet som innefattar många kunskapsområden. Här sammanfattar vi alla tjänster vi erbjuder. För varje tjänst hittar du kontaktpersoner som är väl förtrogna med den specifika tjänstens möjligheter och som kan diskutera lösningar för just dina utmaningar eller hjälpa dig att få kontakt med rätt person.