Inom dagens kulturmiljövård är modern informationsteknik (IT) ett viktigt inslag. Stora och komplexa informationsmängder ska både lagras och hanteras, men också tillgängliggöras för analyser. Vi hjälper dig att utveckla effektiva IT-lösningar och metoder för att förenkla och skapa högkvalitativ kulturmiljövård.

Vi har mångårig erfarenhet av att använda IT inom kulturmiljövården, och kan därför hjälpa dig med bland annat fältdatastöd, informations- och datasamordning, geografiska analyser (GIS), dokumentation, utbildning och drönarfotografering.