Under den senaste tiden har flera nya dokumentationslösningar utvecklats för arkeologiska undersökningar. Ny digital fotografisk teknik och laserskanning ger möjlighet att dokumentera ännu bättre och mer kostnadseffektivt.

Structure From Motion, eller ”fotoskanning” som den också kallas, är en teknik som ger mycket hög kvalitet på de så kallade ortofoton, eller flygfoton, och 3D-modeller som blir resultatet. Dokumentationen kan dessutom genomföras på avsevärt kortare tid än mätning för hand eller med hjälp av totalstation/GPS.

Vi erbjuder dokumentation av både föremål och mindre anläggningar samt stora översikter där fotografierna tas från luften med hjälp av drönare/UAV. Vi utför även laserskanning av byggnader och fornlämningar och har både kompetens och resurser för att skapa avancerade modeller.