Intrasis är Skandinaviens mest använda arkeologiska dokumentationssystem, utvecklat av Arkeologerna. Geografisk information och bilder lagras tillsammans med information om anläggningar, fynd och analysresultat. Systemet är både effektivt och användarvänligt.

Intrasis underlättar det arkeologiska fältarbetet och efterföljande analysarbete. Det är enkelt att lägga till information och det går snabbt att överblicka och analysera fältdata i en GIS-miljö. Enkla guider hjälper till med olika moment, exempelvis import av data eller att skapa spridningskartor. Med hjälp av Database Administrator kan Intrasis anpassas till informationsbehovet för varje enskilt projekt.

I Intrasis kan flera användare samtidigt lägga till, studera och komplettera redan insamlad information. Intrasis passar även för andra branscher som har behov av att strukturera och analysera fältdata.