Arkeologiska projekt ger stora mängder digital information. För att den ska bli hanterlig och användbar, krävs det att den lagras på ett organiserat sätt. Inte minst är det viktigt om den ska delas av flera.

För att kunna överblicka stora mängder information har vi hos Arkeologerna en sedan länge genomtänkt och inarbetad struktur, det gäller såväl grundmaterial som resultat av utredningar och undersökningar.

Vi erbjuder lösningar när det krävs datasamordning och strukturering, t ex när flera aktörer arbetar i samma projekt.