Arkeologerna bedriver konsultverksamhet inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vi är en del av myndigheten Statens historiska museer.

Vi har drygt 100 medarbetare fördelade på fem kontor i fyra regioner. Våra lokalkontor ger oss en bred, lokalt förankrad kompetens samtidigt som vi kan dra nytta av fördelarna med att täcka en stor del av landet. Kontoren ligger i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund och Mölndal.

Förutom arkeologer finns det en rad specialister inom bland annat vedartsanalys, osteologi, arkeobotanik och analys av äldre kartor hos oss, liksom experter på digital dokumentation, slagfältsarkeologi och georadar. Arkeologerna ger även ut vetenskapliga böcker, populärvetenskapligt material, broschyrer och medverkar i olika former av publika sammanhang.

Tidigare utgjorde vi Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) men den 1 januari 2015 flyttades verksamheten över till Statens historiska museer (SHMM) och bytte då namn till Arkeologerna. I Riksantikvarieämbetets regi har vi funnits sedan 1950-talet.

Vad gör vi?

Vi bedriver modern, effektiv arkeologi med hög ambition att förmedla och skaffa ny kunskap om vårt förflutna. Det kan handla om att arbeta med tidiga planeringsunderlag och stora arkeologiska undersökningar, till enskilda specialistuppdrag och komplexa projekt.  Mer om vad vi erbjuder hittar du under Tjänster.

Vi arbetar främst inom landets gränser, men även utomlands och är engagerade i ett flertal stora internationella forsknings- och utvecklingsprojekt. Våra uppdragsgivare är statliga verk som Trafikverket, kommuner, privata företag och privatpersoner.

Några exempel på större projekt som vi arbetat med är utgrävningarna i Gamla Uppsala, medeltidsstaden Nya Lödöse i Göteborg och stenåldersboplatser i Motala.