Arkeologer sökes till fältsäsong 2024

Arkeolog förhistorisk tid – bronsålder/äldre järnålder


Tidigare utannonserade tjänster
– rekryteringen är avslutad

2023

Grafisk formgivare/redaktör till Arkeologerna

Arkeolog – stenålder

Arkeologer sökes till fältsäsong 2023

2022

Arkeolog medeltid–nyare tid

Arkeologer sökes till fältsäsong 2022

Regionchef till Arkeologerna Lund

GIS-arkeolog med placering i Lund

GIS-arkeolog

Ekonomihandläggare till Linköping

Arkeolog, förhistorisk tid, stenålder med placering i Lund

Arkeolog, förhistorisk tid, bronsålder eller äldre järnålder till Lund

Paleoekolog/Arkeobotaniker till Arkeologerna i Lund

Animalosteolog och Arkeolog med placering i Stockholm

Animalosteolog och Arkeolog med placering i Lund

GIS-arkeolog

Arkeolog med fokus på järnålder

Arkeolog med fokus på historisk arkeologi

Arkeolog med stor erfarenhet av att leda projekt

2021

Arkeolog/projektledare vikariat

Arkeolog med stor erfarenhet av att leda projekt

Arkeologer sökes till fältsäsong 2021

Arkeolog – förhistorisk tid/stenålder (Linköping)

Arkeolog – förhistorisk tid/järnålder (Linköping)

Vikarierande arkeolog (Linköping)

Regionchef till Arkeologerna Linköping

Arkeolog med stor erfarenhet av att leda projekt (Lund)

Arkeolog med erfarenhet av att leda projekt – vikariat (Lund)

2020

Enhetschef – Redaktion och Teknik

Animalosteolog och arkeolog

Arkeologer sökes till fältsäsong 2020

2019

Arkeolog till med mångårig erfarenhet av att leda projekt till Linköping (vikariat)

Ekonomihandläggare till Stockholm/Uppsala och Linköping

Arkeologer inför fältsäsong 2019

Arkeolog – tillsvidareanställning i Mölndal

Paleoekolog/kvartärgeolog med inriktning på strandförskjutningsstudier

Arkeolog – förhistoria tillsvidareanställning

Arkeologer inför 2019 – vikariat

Arkeologer, stadsarkeologisk undersökning i Lund

IT-arkeolog till Redaktion och teknik

2018

Controller, Arkeologerna

Paleoekolog/kvartärgeolog med inriktning på strandförskjutningsstudier, Hägersten

Stenåldersarkeolog, Mölndal