Tidigare jobb

2019

Arkeolog – tillsvidareanställning i Mölndal

Paleoekolog/kvartärgeolog med inriktning på strandförskjutningsstudier

Arkeolog – förhistoria tillsvidareanställning

Arkeologer inför 2019 – vikariat

Arkeologer, stadsarkeologisk undersökning i Lund

IT-arkeolog till Redaktion och teknik

2018

Controller, Arkeologerna

Paleoekolog/kvartärgeolog med inriktning på strandförskjutningsstudier, Hägersten

Stenåldersarkeolog, Mölndal