Välkommen till Arkeologerna

Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar – spåren från det förflutna finns överallt runt omkring oss. Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård.

Aktuella uppdrag

Hemma hos vikingarna i Vellinge

En vikingatida boplats vid Vellinge gamla bytomt i Skåne ska undersökas i sommar. Det är en plats med bördig jord, där gårdarna troligen låg tätt för tusen år sedan.

blogg

Kalmars medeltida stadsmur

I det medeltida Sverige uppfördes stadsmurar runt Visby, Stockholm, Viborg på Karelska näset och Kalmar. I veckan har vi undersökt ungefär en promille av den medeltida stadsmurens sträckning.

Följ med till kurtinmuren vid Packhusplatsen

Vi kikar in hos arkeologerna i Västlänkenprojektet och får en uppdatering om kurtinmuren vid Packhusplatsen i centrala Göteborg.

Aktuella uppdrag

Gravar och skärvstensbruk på Hasselhöjden i Stenungsund

På en bergshöjd nära ett villaområde finns flera gravar från bronsålder och järnålder, liksom kokgropar, härdar och stolphål. Platsen kommer att undersökas under vår och försommar 2022.

Aktuella uppdrag

Trädgårdsarkeologi i Frisens park

För andra året i rad jobbar vi i Frisens park på Djurgården, där Kungl. Djurgårdens förvaltning påbörjat restaureringen av 1700-talsparken. I år ska en damm från 1770-talet undersökas arkeologiskt.

blogg

Nyupptäckta fornlämningar undersöks i Viggbyholm

Flera gravar, troligen från yngre järnålder, och några husgrunder ska undersökas i Täby i vår. De ligger intill den vikingatida boplats som grävdes för två år sedan.

Gravurnan i Böste

Följ med när vi gräver fram en urna i en grav från yngre bronsålder (cirka 1100–500 f.Kr.) vid det gamla fiskeläget Böste vid Skånes sydkust.

pressmeddelande

Två unika medeltida skeppsvrak hittade i Varberg

Rester av två medeltida koggar har upptäckts i Varberg. De ovanliga skeppsvraken dateras preliminärt till 1300-talet. "Det är mycket speciella fynd", säger arkeologen Elisabet Schager.

Lediga jobb

Vill du jobba hos oss?

En stridskniv från järnålder, skeppsvrak i Masthamnen och en offermosse utanför Norrköping. Så såg förra året ut. Hur blir 2022 och vill du vara med på resan? Just nu har vi flera lediga tjänster!

Offerplatsen vid Resebromosse

Följ med på en resa till det mycket speciella området utanför Norrköping på en digital visning!

Aktuella uppdrag

Makt, status och gravar i Mälardalen

Två gravfält och tre boplatser från järnålder ska undersökas i omgivningarna kring Häljeby och Viby i Västmanland. I fjol grävdes flera gårdar och gravfält längs med E18.

blogg

Arkeobotaniska fynd – källor till grön matkultur

Det skriftliga uppgifterna om vilka växter som användes i historisk matlagning är knapphändiga. I projektet "Porsöl, palsternacka och persilja" är därför växtfynd från utgrävningar vårt främsta källmaterial.

Paleoekolog/Arkeobotaniker till Arkeologerna i Lund

Har du en akademisk examen inom kvartärgeologi, biologi eller arkeologi med inriktning på paleoekologi eller arkeobotanik? Just nu söker vi en paleoekolog till vårt kontor i Lund!

Digitalt utbud

Besök Arkeologerna digitalt!

Filmer, poddar, 3D-modeller. Ta del av Arkeologernas spännande arbete och häftiga fynd var du än befinner dig genom vårt digitala utbud.

blogg

Vad händer med projektet efter fältarbetet?

Omkring 6000 skärvor keramik och 60 kilo ben från undersökningarna längs E18 i Västmanland ska analyseras. Nu börjar det riktiga rapportarbetet!

Aktuella uppdrag

Skärgårdsboende för 5 000 år sedan

En boplats från stenåldern undersöks på Kolmårdsbranten i Getå. Den dateras till runt 3 500–2 000 f Kr och var en gång i tiden belägen i ett skärgårdslandskap.

Rapport

Skärgårdsstaden Söderhamn

Rapport 2021:131 Arkeologisk undersökning, Hälsingland. Mathias Bäck och Tomas Westberg

Torpet Ekelund i Hanaskog – del två

Följ med till Ekelund i Skåne och hör mer om den fossila åkermarken som undersöktes arkeologiskt.

blogg

Gårdarna mellan berghällarna

Området öster om Ödeshög kännetecknas idag av åkrar med uppstickande berghällar. För 1500–2000 år sedan, låg det flera gårdar här med hus och uppodlade ytor. 

tjänst

Publik verksamhet

Skolbesök, utställningar och guidade visningar. Intresset för arkeologi är stort och vi har en omfattande publik verksamhet.

Rapport

Hagby kyrka

Rapport 2021:90. Arkeologisk undersökning, Småland. Rikard Hedvall med bidrag av Caroline Arcini

blogg

Äldsta monumentet i Kronobergs län

En fasadanläggning som uppfördes för drygt 5 500 år sedan har hittats på Telestadhöjden i Växjö.

tjänst

Stadsarkeologi

I många städer finns fornlämningar som vittnar om tidigare generationers liv på platsen. Forntida sophögar eller andra kulturlager som ibland...