Välkommen till Arkeologerna

Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar – spåren från det förflutna finns överallt runt omkring oss. Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård.

Vilka är vi? Aktuella uppdrag

En dag i Masthamnen…

Följ med vår marinarkeolog Dana Dalicsek bakom kulisserna under arbetet med att plocka upp de gamla skeppsvraken.

blogg

Tuppfäktning i medeltida Lund

Ben från nedre extremitet (tarsometatarsus) av tupp med avskuren sporre. Fyndet kommer från medeltida kvarteret St Mikael i Lund.

blogg

En fågel på blommande kvist

Flera trasiga fajanskärl kastades i rasp- och spinnhusets latringropar på Skeppsholmen under 1700-talet...

blogg

Från strandkant till järnväg

Gamla foton visar de stora förändringar som skett inom vårt utgrävningsområde i Varberg.

Båtgravarna i Gamla Uppsala – del II

Redan första veckan hittade vi trärester, några båtnitar men även hästben. Se film 2 från sommarens utgrävning!

Aktuella uppdrag

Stenålder och järnålder i Algusered

Mitt inne i ett villaområde under den gräsbevuxna markytan, finns spår som visar att människor levt och verkat här sedan stenålder.  

Ny rapport!

Utgrävningarna i Gamla Uppsala

Nu är föremålskatalogen med alla föremål som hittades under utgrävningarna plus två andra, pinfärska rapporter här!

blogg

Härdar vid en klippvägg

Vissa platser i landskapet är speciella. I Bohuslän förekommer det att vi hittar större samlingar eldstäder eller kokgropar vid lodräta klippväggar.

blogg

Första vraket är uppe

Vi fortsätter att ta fram och dokumentera vraken under Packhusplatsen. Men hur går det egentligen till? Se dem i 3D!

Aktuella uppdrag

Arkeologi vid en strandkant

Inför nya järnvägstunneln under Varberg undersöker vi ett område där det kan finnas spår efter bryggor, hamnpirar och fiskeanläggningar.

Aktuella uppdrag

En fruktbarhetssymbol i Kungälv

Arkeologerna undersökte vad man först trodde var en grav, men visade det sig vara något helt annat...

Aktuella uppdrag

Utmarksbruk i Munkedal

I Säleby i Bohuslän har människor levt och verkat i tusentals år alltsedan stenålder. I höst hoppas vi hitta fler spår efter dem.

blogg

Italienskt glas i Norrtil…

...där färgerna är klara än idag.

tjänst

Gruv- och industriarkeologi

Studier kring historiska gruv- och industrimiljöer ger ny kunskap om äldre processer och hur livet såg ut för människorna som verkade nere i gruvorna.

Att avslöja ett landskaps historia

En vacker dag i september. Paleoekologerna arbetar med att ta pollenprover längs med Ostlänken.

Bådstorp 4: Vad kan benen berätta?

Följ med när osteologen Caroline Arcini berättar om sitt arbete på Bådstorpsgravfältet och om personen som fick flera fåglar med sig i graven...

3D-modell

Se fornborgen Broborg i 3D

...upplev den märkliga förglasade borgen på nära håll.

blogg

En praktikants reflektioner

När jag började min praktik visste jag att en uppdragsarkeologisk undersökning skiljer sig från tidigare erfarenheter, även om jag tänkte att jag hade lite koll. Och lite koll var precis det jag hade!

podcasts

Stenålder vid Motala ström

Lyssna när arkeologerna berättar om gömda skatter och utgrävningar i vår podcast. I Motala ström har en unik boplats från stenålder hittats.

Aktuella uppdrag

Stor utgrävning i centrala Lund

Den största undersökningen på många år har startat och förväntningarna är höga. Kulturen i Lund är huvudman för samarbetsprojektet.

Aktuella uppdrag

De osynligas arkeologi och kulturarv

Hur kunde en torpare påverka sitt liv och hur hittar vi de ”osynliga” arbetarna? Nu startar ett nytt forskningsprojekt.

tjänst

Drönarfotografering

Nästan Science fiction. Med hjälp av förarlösa flygande drönare är det möjligt att fotografera från luften.

Aktuella uppdrag

Människorna vid Gamla Uppsala prästgård

En källare och en brunn från medeltid men också två vikingatida båtgravar. Det har arkeologerna hittat där man undersökte ett område vid Gamla Uppsala prästgård.