Välkommen till Arkeologerna

Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar – spåren från det förflutna finns överallt runt omkring oss. Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård.

blogg

Gravfält och gård vid Viby

Glaspärlor, hästutrustning, pilspetsar och dräktdetaljer. Det är några av fynden som hittats vid undersökningen av ett gravfält och en gård i Viby/Norrtuna norr om Köping.

blogg

Gammal skåpmat i Kalmar

Den fjärde medeltida källaren i Kungsgatan är nu utgrävd. Den var den hittills minsta källaren, men den mest komplicerade att tolka.

Gustavus Primus fackverk

Vi är tillbaka vid Centralen i Göteborg och Gustavus Primus fackverk. Den här gången har vi lite fler svar...

Lediga jobb

GIS-arkeolog med placering i Lund

Kom och jobba med oss! Arkeologerna söker nu en GIS-arkeolog med placering i Lund.

Ett kvarnläge vid Almaån norr om Kristianstad

Precis där väg 19 korsar Almaån har det tidigare funnits en gård och en kvarn. Gården är känd från mitten av 1600-talet medan kvarnen kan ha tillkommit lite senare. Följ med när Arkeologerna undersökte bland annat välbyggda stenkällare och delar av kvarnrännan.

blogg

Schaktning pågår!

I Vellinge är grävmaskinerna sysselsatta med att schakta bort matjorden som täcker området. På ytan syns en mängd mörkfärgningar som markerar gropar, härdar, brunnar och stolphål till långhus.

Vad kan keramiken berätta för oss?

Keramikexperten Torbjörn Brorsson undersöker den keramik som framkommit vid undersökningen på Hasselhöjden i Stenungsund och berättar vilken information man kan utvinna. Bland annat har han hittat ett avtryck av ett frö från tiden då keramiken tillverkades.

blogg

Nya utgrävningar i Biskopstuna

I fjol hittades delar av en befästningsmur vid ärkebiskopsborgen. I år ska vi titta närmare på om det fanns en ringmur runt borgen. Även rester av en byggnad från 1300-talet ska undersökas.

blogg

Se gravröset vid Telestadhöjden i 3D!

Vrid, vänd och kolla in gravröset vid Telestadhöjden i Växjö. Du kan även se skålgropsblock, härdar, två generationer gärdsgårdar och dagens väl upptrampade stig.

blogg

Ett skepp kom lastat!

Hansan fraktade under medeltiden varor till Kalmar med koggar. I veckan gjorde vi ett spännande fynd som speglar stadens viktiga handel.

Rapport

E22 förbi Bergkvara

Rapport 2021:174 Arkeologisk utredning, etapp 1 Kalmar län, Torsås kommun, Torsås och Söderåkra socknar Alf Ericsson, Annika Helander och Håkan Nilsson

blogg

Vem planterade päronträdet?

Sedan en vecka tillbaka befinner vi oss söder om Nyköping för att undersöka lämningarna av ett torp under herrgården Arnö. Vi börjar historien runt 1870 då ett päronträd planterades.

Följ med till kurtinmuren vid Packhusplatsen

Vi kikar in hos arkeologerna i Västlänkenprojektet och får en uppdatering om kurtinmuren vid Packhusplatsen i centrala Göteborg.

blogg

Nyupptäckta fornlämningar undersöks i Viggbyholm

Flera gravar, troligen från yngre järnålder, och några husgrunder ska undersökas i Täby i vår. De ligger intill den vikingatida boplats som grävdes för två år sedan.

pressmeddelande

Två unika medeltida skeppsvrak hittade i Varberg

Rester av två medeltida koggar har upptäckts i Varberg. De ovanliga skeppsvraken dateras preliminärt till 1300-talet. "Det är mycket speciella fynd", säger arkeologen Elisabet Schager.

Gravurnan i Böste

Följ med när vi gräver fram en urna i en grav från yngre bronsålder (cirka 1100–500 f.Kr.) vid det gamla fiskeläget Böste vid Skånes sydkust.

Digitalt utbud

Besök Arkeologerna digitalt!

Filmer, poddar, 3D-modeller. Ta del av Arkeologernas spännande arbete och häftiga fynd var du än befinner dig genom vårt digitala utbud.

blogg

Arkeobotaniska fynd – källor till grön matkultur

Det skriftliga uppgifterna om vilka växter som användes i historisk matlagning är knapphändiga. I projektet "Porsöl, palsternacka och persilja" är därför växtfynd från utgrävningar vårt främsta källmaterial.

blogg

Gårdarna mellan berghällarna

Området öster om Ödeshög kännetecknas idag av åkrar med uppstickande berghällar. För 1500–2000 år sedan, låg det flera gårdar här med hus och uppodlade ytor. 

Aktuella uppdrag

Skärgårdsboende för 5 000 år sedan

En boplats från stenåldern undersöks på Kolmårdsbranten i Getå. Den dateras till runt 3 500–2 000 f Kr och var en gång i tiden belägen i ett skärgårdslandskap.

blogg

Äldsta monumentet i Kronobergs län

En fasadanläggning som uppfördes för drygt 5 500 år sedan har hittats på Telestadhöjden i Växjö.

tjänst

Publik verksamhet

Skolbesök, utställningar och guidade visningar. Intresset för arkeologi är stort och vi har en omfattande publik verksamhet.

tjänst

Stadsarkeologi

I många städer finns fornlämningar som vittnar om tidigare generationers liv på platsen. Forntida sophögar eller andra kulturlager som ibland...