Välkommen till Arkeologerna

Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar – spåren från det förflutna finns överallt runt omkring oss. Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård.

Konferens

Välkommen till Obesutten 2020!

Arkeologi kan bidra till att öka kunskapen om de obesuttnas liv. I höst anordnas en spännande konferens på temat den 8–9 september i Nässjö.

blogg

Fotogrammetri på Vasa: Andra veckan

Under veckan har Håkan mätt in alla markörer med totalstation och jag har fotograferat vidare.

Lediga jobb

Arkeologer till fältsäsong 2020

Unika båtgravar från vikingatid, medeltida fynd i Närke och arkeologi i Rosendals trädgård. Så såg förra året ut. Kom och jobba med oss i år!

Benbloggen

Hare från stenåldern

Mellanfotsben av skogshare, till vänster sentida referens av fälthare och till höger av skogshare som hittats i Flackarp i Skåne.

Bådstorp VI: Vilka växter hittar vi?

I en av gravarna vi undersökte i höstas begravdes en äldre kvinna på ett mycket speciellt sätt. Kvartärgeolog Jens Heimdahl berättar mer.

3D-modeller

Tre gravar i 3D

Nu är första 3D-modellen från det vikingatida gravfältet i Bådstorp klar!

Lediga jobb

Arkeolog till Linköping – vikariat

Arkeolog med mångårig erfarenhet av att leda projekt sökes till vårt kontor i Linköping. Kom och jobba med oss!

tjänst

Diatoméanalys och strandförskjutning

När och hur länge var dagens våtmarker sjöar och när slutade en sjö vara del av en större havsvik? Genom att studera alger kan vi få svar.

blogg

En rustbädd och ett bomärke

Den här konstruktionen med sten och stockar kanske inte ser mycket ut för världen, men den var en bärande del i Göteborgs befästning.

blogg

Kopparproduktion i Nyhyttan

I år kan du läsa mer om kopparproduktion vid Gruvbron. Då kommer den arkeologiska rapporten över arbetsplatsen som användes under cirka 600 år.

Nyhet

Okänd kyrkogård hittad vid Vreta kloster

Begravningsplatsen ligger ungefär 50 meter utanför det medeltida klostrets kyrkogård. I ett smalt schakt finns drygt 70 gravar.

blogg

Mynten i Norrtil...

... vittnar om långväga kontakter.

Ny film om Enköpings medeltida historia

Följ arkeologernas arbete när de undersöker 800 år av Enköpings historia under utgrävningen av medeltida kvarteret Traktören.

Båtgravarna i Gamla Uppsala – del II

Redan första veckan hittade vi trärester, några båtnitar men även hästben. Se film 2 från sommarens utgrävning!

Aktuella uppdrag

Vikingatida gravfält i Bådstorp

Hösten 2019 undersöktes ett vikingatida gravfält utanför Norrköping med över 150 gravar.

pressmeddelande

110 år gammal flaskpost hittad i Norrköping

En flaskpost från 1909 har hittats i hamnen i Norrköping. Nu har brevskrivarens barnbarn spårats.

tjänst

Gruv- och industriarkeologi

Studier kring historiska gruv- och industrimiljöer ger ny kunskap om äldre processer och hur livet såg ut för människorna som verkade nere i gruvorna.

Aktuella uppdrag

Kvarteret Gulin grävs ut

Nu gläntas åter på locket till Karlskronas underjordiska gömda del av världsarvet. Genom utgrävningar ges den civila handelsstaden liv .

blogg

Båtbyggande på Getterön

Vi har tidigare hittat vrak och båtvarv från 1500–1700-talet. Kommer vi att hitta något liknande när vi närmar oss det vi tror är platsen för Getakärrs hamn?

Aktuella uppdrag

Stor utgrävning i centrala Lund

Kvarteret Sankt Mikael undersöktes under 2019. Kulturen i Lund är huvudman för samarbetsprojektet.

Aktuella uppdrag

Människorna vid Gamla Uppsala prästgård

En källare och en brunn från medeltid men också två vikingatida båtgravar. Det har arkeologerna hittat där man undersökte ett område vid Gamla Uppsala prästgård.

pressmeddelande

Unik studie: Pollen från brunnar avslöjar Skånes historia

Genom pollenprover från brunnar kan forskare nu i en ny studie se hur odlingslandskapet växte fram i sydvästra Skåne under tusentals år.

podcasts

Stenålder vid Motala ström

Lyssna när arkeologerna berättar om gömda skatter och utgrävningar i vår podcast. I Motala ström har en unik boplats från stenålder hittats.