Välkommen till Arkeologerna

Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar – spåren från det förflutna finns överallt runt omkring oss. Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård.

Lediga jobb

Animalosteolog och arkeolog

Brinner du för det förflutna? Har du en akademisk examen i arkeologi och osteologi? Kom och jobba med oss, ansök senast den 30 april.

Båtgravarna i Gamla Uppsala – del III

Vad kan ett grodskelett berätta? Se film 3 från utgrävningen av två vikingatida båtgravar.

blogg

Nu våras det i Inre hamnen!

Här har redan flera blommor tittat upp ur jorden.

Aktuella uppdrag

Två bronsåldershus grävs fram i Stävie

För mellan 2 000 och 3 000 år sedan slog sig människor ner i sydvästra Skåne. Under 2020 undersöks rester av två bronsåldershus.

blogg

Vapen och bryggor vid Gullbergs fäste

En testikeldolk, ett pilskaft och en timmerkista. Precis nedanför Gullberg har vi hittat spännande lämningar från den gamla befästningen.

3D-modeller

Se fynden från Lillkyrka i 3D

Ett mynt från kung Adolf Fredriks tid och mycket mer. Kolla in del av vad vi hittade när vi undersökte ett gammalt gårdslandskap i Närke.

Lediga jobb

Arkeologer till fältsäsong 2020

Unika båtgravar från vikingatid, medeltida fynd i Närke och arkeologi i Rosendals trädgård. Så såg förra året ut. Kom och jobba med oss i år!

blogg

Kopparproduktion i Nyhyttan

I år kan du läsa mer om kopparproduktion vid Gruvbron. Då kommer den arkeologiska rapporten över arbetsplatsen som användes under cirka 600 år.

Aktuella uppdrag

Historiska Kalmar ser dagens ljus

Spåren efter det förflutna finns fortfarande kvar under gatorna. Från februari 2020 gör vi en schaktningsövervakning på området Kvarnholmen.

Benbloggen

Högmedeltida fiskmeny

Ben från divese fiskar som på träffats i en avfallsgrop från 1300-talets Norrtil utanför Sigtuna.

blogg

Fotogrammetri på Vasa: Andra veckan

Under veckan har Håkan mätt in alla markörer med totalstation och jag har fotograferat vidare.

3D-modeller

Tre gravar i 3D

Nu är första 3D-modellen från det vikingatida gravfältet i Bådstorp klar!

Aktuella uppdrag

Vikingatida gravfält i Bådstorp

Hösten 2019 undersöktes ett vikingatida gravfält utanför Norrköping med över 150 gravar.

Bådstorp VI: Vilka växter hittar vi?

I en av gravarna vi undersökte i höstas begravdes en äldre kvinna på ett mycket speciellt sätt. Kvartärgeolog Jens Heimdahl berättar mer.

Konferens

Välkommen till Obesutten 2020!

Arkeologi kan bidra till att öka kunskapen om de obesuttnas liv. I höst anordnas en spännande konferens på temat den 8–9 september i Nässjö.

tjänst

Diatoméanalys och strandförskjutning

När och hur länge var dagens våtmarker sjöar och när slutade en sjö vara del av en större havsvik? Genom att studera alger kan vi få svar.

Benbloggen

Vikingatida hund från Norrtil

Hundhuvud som hittades i ett stolphål i ett hus från 1000-talets Norrtil utanför Sigtuna. Troligen har det placerats där som ett husoffer.

Nyhet

Okänd kyrkogård hittad vid Vreta kloster

Begravningsplatsen ligger ungefär 50 meter utanför det medeltida klostrets kyrkogård. I ett smalt schakt finns drygt 70 gravar.

Aktuella uppdrag

Stor utgrävning i centrala Lund

Kvarteret Sankt Mikael undersöktes under 2019. Kulturen i Lund är huvudman för samarbetsprojektet.

tjänst

Gruv- och industriarkeologi

Studier kring historiska gruv- och industrimiljöer ger ny kunskap om äldre processer och hur livet såg ut för människorna som verkade nere i gruvorna.

pressmeddelande

Unik studie: Pollen från brunnar avslöjar Skånes historia

Genom pollenprover från brunnar kan forskare nu i en ny studie se hur odlingslandskapet växte fram i sydvästra Skåne under tusentals år.

Aktuella uppdrag

Människorna vid Gamla Uppsala prästgård

En källare och en brunn från medeltid men också två vikingatida båtgravar. Det har arkeologerna hittat där man undersökte ett område vid Gamla Uppsala prästgård.

podcasts

Stenålder vid Motala ström

Lyssna när arkeologerna berättar om gömda skatter och utgrävningar i vår podcast. I Motala ström har en unik boplats från stenålder hittats.