Välkommen till Arkeologerna

Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar – spåren från det förflutna finns överallt runt omkring oss. Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård.

blogg

Första föremålen från Bådstorp till konservering

Under mer än tusen år har de varit täckta av jord och lera, men nu pågår arbetet inomhus för fullt med att ta hand om alla metallföremål.

blogg

Båtbyggande på Getterön

Vi har tidigare hittat vrak och båtvarv från 1500–1700-talet. Kommer vi att hitta något liknande när vi närmar oss det vi tror är platsen för Getakärrs hamn?

Teknikbloggen

Fotoskanning på regalskeppet Vasa

För andra året i rad har vi fått möjligheten att jobba ombord på en riktig landsklenod.

Benbloggen

Delfiner i Lund

Valfångst i Skåne på medeltiden?

Nyhet

Okänd kyrkogård hittad vid Vreta kloster

Begravningsplatsen ligger ungefär 50 meter utanför det medeltida klostrets kyrkogård. I ett smalt schakt finns drygt 70 gravar.

blogg

Mynten i Norrtil...

... vittnar om långväga kontakter.

Ny film om Enköpings medeltida historia

Följ arkeologernas arbete när de undersöker 800 år av Enköpings historia under utgrävningen av medeltida kvarteret Traktören.

Aktuella uppdrag

Vikingatida gravfält i Bådstorp

Hösten 2019 undersöktes ett vikingatida gravfält utanför Norrköping med över 150 gravar.

Benbloggen

Ett stort strandfynd

Kan du gissa vad detta är för ben som kommer från Zoologiska museet i Köpenhamn?

blogg

Kopparproduktion i Nyhyttan

Nästa år kan du läsa om kopparproduktionen vid Gruvbron. Då kommer den arkeologiska rapporten över arbetsplatsen som användes under cirka 600 år.

pressmeddelande

110 år gammal flaskpost hittad i Norrköping

En flaskpost från 1909 har hittats i hamnen i Norrköping. Nu har brevskrivarens barnbarn spårats.

blogg

Äntligen äldre bronsålder?

Vid gravfältet i Bådstorp upptäcktes nyligen en förhistorisk boplats. Mycket tyder på att den kan dateras till äldre bronsålder, en ovanlighet i Östergötland.

Aktuella uppdrag

Kvarteret Gulin grävs ut

Nu gläntas åter på locket till Karlskronas underjordiska gömda del av världsarvet. Genom utgrävningar ges den civila handelsstaden liv .

tjänst

Gruv- och industriarkeologi

Studier kring historiska gruv- och industrimiljöer ger ny kunskap om äldre processer och hur livet såg ut för människorna som verkade nere i gruvorna.

pressmeddelande

Unik studie: Pollen från brunnar avslöjar Skånes historia

Genom pollenprover från brunnar kan forskare nu i en ny studie se hur odlingslandskapet växte fram i sydvästra Skåne under tusentals år.

Båtgravarna i Gamla Uppsala – del II

Redan första veckan hittade vi trärester, några båtnitar men även hästben. Se film 2 från sommarens utgrävning!

Ny rapport!

Utgrävningarna i Gamla Uppsala

Nu är föremålskatalogen med alla föremål som hittades under utgrävningarna plus två andra, pinfärska rapporter här!

Aktuella uppdrag

Människorna vid Gamla Uppsala prästgård

En källare och en brunn från medeltid men också två vikingatida båtgravar. Det har arkeologerna hittat där man undersökte ett område vid Gamla Uppsala prästgård.

En dag i Masthamnen…

Följ med vår marinarkeolog Dana Dalicsek bakom kulisserna under arbetet med att plocka upp de gamla skeppsvraken.

Aktuella uppdrag

Stor utgrävning i centrala Lund

Kvarteret Sankt Mikael undersöktes under 2019. Kulturen i Lund är huvudman för samarbetsprojektet.

tjänst

Metalldetektering

Metalldetektering är en tjänst vi erbjuder som gör det möjligt att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt fördjupa kunskapen om en fornlämning.

Att avslöja ett landskaps historia

En vacker dag i september. Paleoekologerna arbetar med att ta pollenprover längs med Ostlänken.

podcasts

Stenålder vid Motala ström

Lyssna när arkeologerna berättar om gömda skatter och utgrävningar i vår podcast. I Motala ström har en unik boplats från stenålder hittats.