Välkommen till Arkeologerna

Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar – spåren från det förflutna finns överallt runt omkring oss. Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård.

Båtgravarna i Gamla Uppsala – del V

Hör när Maria Lingström berättar om metalldetektering och det utslag hon fått i en av gravarna.

blogg

Sköra minnen från Bådstorp

Från gravfältet i Bådstorp har vi samlat in knappt 150 mer eller mindre kompletta keramikkärl. De har använts som behållare för de döda men även för färdkost på den sista resan.

blogg

Nya vrak i gamla masthamnen

Nu har vi fått fram tre nya vrak i gamla masthamnen.

Ny rapport!

Ärkebiskopssigill, kungabrygga och adelshus

Rapport 2019:56. Arkeologisk undersökning, Uppland. Maria Lingström med bidrag av Mathias Bäck

Aktuella uppdrag

Människorna vid havsviken i Landskrona

Spår av stenåldersboplatser, de äldsta minst 4 000 år gamla, har hittats i Häljarp i Landskrona. Under 2020 grävs området ut.

blogg

Markradar på Gunnebo slott i Mölndal

Tekniken avslöjade spår av äldre trädplanteringar under marken.

Benbloggen

En kattgrav i Inre hamnen

Någon begravde sin katt i hamnen i Norrköping på 1700–1800-talet. Kanske var en av dess uppgifter att fånga råttor.

blogg

Rester av vackra 1800-talsgolv hittade

Utanför Skattehuset i Göteborg har vi nu hittat spår av det så kallade Boijeska huset.

blogg

Bebyggelse och matberedning vid Stävie

De allra första människorna kom till platsen redan på stenålder. Nu har rester av sju hus, kokgropar, härdar och en brunn hittats.

Aktuella uppdrag

Strandboende för 8000 år sedan

Vid Ljungaviken i Blekinge finns spår av stenålderns människor, i form av redskap och bostäder, kvar under marken. Nu grävs ett större område ut.

Aktuella uppdrag

Historiska Kalmar ser dagens ljus

Spåren efter det förflutna finns fortfarande kvar under gatorna. Från februari 2020 gör vi en schaktningsövervakning på området Kvarnholmen.

Lediga jobb

Animalosteolog och arkeolog

Vi har ett av Sveriges roligaste jobb! Just nu söker vi en animalosteolog och arkeolog, ansök senast den 29 maj.

3D-modeller

Se fynden från Lillkyrka i 3D

Ett mynt från kung Adolf Fredriks tid och mycket mer. Kolla in del av vad vi hittade när vi undersökte ett gammalt gårdslandskap i Närke.

Bådstorp VI: Vilka växter hittar vi?

I en av gravarna vi undersökte i höstas begravdes en äldre kvinna på ett mycket speciellt sätt. Kvartärgeolog Jens Heimdahl berättar mer.

De osynligas kulturarv

Bäckafälle – torpet som försvann

De obesuttnas kulturarv är hotat och förändringar kan ske snabbt även på platser där man kanske tror att kulturarvet är extra skyddat.

Aktuella uppdrag

Vikingatida gravfält i Bådstorp

Hösten 2019 undersöktes ett vikingatida gravfält utanför Norrköping med över 150 gravar.

blogg

Nu våras det i Inre hamnen!

Här har redan flera blommor tittat upp ur jorden.

Lediga jobb

Arkeologer till fältsäsong 2020

Unika båtgravar från vikingatid, medeltida fynd i Närke och arkeologi i Rosendals trädgård. Så såg förra året ut. Kom och jobba med oss i år!

blogg

I jakten på Getakärr

Det medeltida Varberg är svårfångat, men en del intressant 1800-talshistoria dyker upp i schakten.

tjänst

Gruv- och industriarkeologi

Studier kring historiska gruv- och industrimiljöer ger ny kunskap om äldre processer och hur livet såg ut för människorna som verkade nere i gruvorna.

Aktuella uppdrag

Stor utgrävning i centrala Lund

Kvarteret Sankt Mikael undersöktes under 2019. Kulturen i Lund är huvudman för samarbetsprojektet.

Båtgravarna i Gamla Uppsala – del IV

I båtgrav ett fick den döde med sig en hund och en häst. Se fjärde filmen.

podcasts

Stenålder vid Motala ström

Lyssna när arkeologerna berättar om gömda skatter och utgrävningar i vår podcast. I Motala ström har en unik boplats från stenålder hittats.