Välkommen till Arkeologerna

Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar – spåren från det förflutna finns överallt runt omkring oss. Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård.

Nyhet

Rapporter från Gamla Uppsala

Några av Sveriges största och mest uppmärksammade arkeologiska undersökningar i Gamla Uppsala, pågick mellan åren 2012–2014. Resultaten var häpnadsväckande och har resulterat i över 20 rapporter! Läs dom här!

blogg

Unikt fynd i källare från bronsåldern

I botten av den största källaren i ett av Pryssgårdens många bronsåldershus hittade vi nyligen en ovanligt vacker, dekorerad yxa.

Lediga jobb

Vill du jobba hos oss?

Två vikingatida svärd, skeppsvrak från medeltiden och arkeologi hemma hos Carl von Linné. Så såg förra året ut. Hur blir 2023? Just nu söker vi en grafisk formgivare/redaktör!

blogg

Tre källare och en brunn i Gamla stan

Den senaste veckan har vi undersökt delar av tre källare och en brunn på Söderportsgatan i Kalmar. Den ena källaren visade sig vara en ombyggd brunn.

Under jorden i Göteborg – Göteborgs historia för skolor

Fynd av skeppsvrak, befästningstorn, bostadshus och spännande föremål berättar om livet förr i Göteborg. Nu har vi satt samman ett undervisningsmaterial för grundskolan.

Aktuella uppdrag

5 000 år i Asmundtorp

I 5 000 år har människor bott invid Braån utanför Landskrona. Nu startar en undersökning av ett område i Asmundtorp med arkeologiska lämningar från stenålder, brons- och järnålder.

blogg

Nytt nummer av Arkeologi i Östergötland

Långväga krigare i Vreta kloster, en kyrka på Göta kanals botten och en mörk historia om Norrköpings skarprättare. Om detta och mycket mer kan du läsa i årets nummer av Arkeologi i Östergötland.

Resterna efter ett vikingatida gravfält del 2

Under en cirka tio meter stor vikingatida stensättning som undersöktes i Derome utanför Varberg har arkeologerna en märklig struktur.

blogg

Skanör: Medeltida lerbottnar, rester av golv och mynt

Undan för undan får vi grepp om hur lämningarna efter den medeltida Skånemarknaden i Skanör ser ut. Lerbottnar, mynt och keramik hör till fynden. Missa inte en guidad visning den 14 september.

Aktuella uppdrag

Hyddor, långhus och gravar i Skåne

I slutet av augusti drar en av de största arkeologiska utgrävningarna i Skåne på många år igång i Dalköpinge i Trelleborg. Lämningar från stenålder, bronsålder och järnålder ska undersökas.

Aktuella uppdrag

Pryssgården – människor och gårdsmiljöer under 6 000 år

I tusentals år valde människor att bosätta sig på Pryssgårdens sluttningar i Norrköping. Nu startar den hittills största undersökningen av ett unikt område med troligen flera gårdar och långhus från cirka 1100 f Kr–500 e...

blogg

Grävstart i medeltida prästgård

Nu har utgrävningen i Östra Eneby prästgård i Norrköping kommit i gång. På gårdstomten har vi redan hittat en medeltida husgrund med trädgårdsodlingar intill.

Aktuella uppdrag

Det historiska Gävle ser dagens ljus

Hur såg livet ut i Gävle för 200–400 år sedan? Under maj undersöktes den så kallade Rettigska villans källare och grund.  Bland de äldsta fynden hittades passglas, keramik och mynt från 1600-talet

blogg

Peppar – det medeltida kökets guld

I Sverige blev peppar tidigt en klassmarkör för den yttersta eliten, men redan då hade den gamla anor i de europeiska köken.

blogg

När en trogen vän går hädan

För en tid sedan undersökte vi en grop som under järnåldern grävdes i slänten ned mot Dynnebäcken. I gropen låg en gravlagd hund, omsorgsfullt nedlagd och tillsynes rofyllt ihopkrupen.

Spåren efter Göteborgs första arbetare

Vi har inte bara hittat murar, vallar och vallgravar när vi undersökt Göteborgs befästningar – vi har även hittat spåren efter de arbetare som slet med att bygga alltihop.

blogg

Tjusiga urnor för rara växter

I historiska trädgårdar är skärvor från handdrejade planteringskrukor ganska vanliga fynd. Det händer också att vi hittar skärvor från mer eleganta urnor, där ömtåliga och frostkänsliga växter ställdes ut i trädgårdarna under sommarhalvåret.

blogg

Flintredskap och keramik i Göteborg

Flera flintredskap som kärnyxor och pilspetsar, men även spån och spånkärnor, har hittats i Torslanda under den pågående undersökningen. De är cirka 8 000–10 000 år gamla.

blogg

Nya rön om båtgravarna i Gamla Uppsala

Två män begravdes i sina skepp med praktfulla gravgåvor, vapen och djur på 900-talet. Nu avslöjar analyser spännande detaljer kring båtgravarna vid Gamla Uppsala prästgård.

blogg

Nämen, ett svärd till!

De två vikingatida svärden som vi hittade förra sommaren i Viby/Norrtuna har blivit riktiga världskändisar. Nu kan vi avslöja att vi hittade ett till svärd på detta spännande gravfält.

blogg

Stenåldershyddor och vikingatida hus

Flera tusen år gamla stenåldershyddor och minst 15 stolphus från järnåldern. Det blev resultatet från den stora arkeologiska undersökningen i Vellinge.

Aktuella uppdrag

Höjdarna i Sille

I ett böljande kulturlandskap med åkrar och ängar utanför Vagnhärad ligger ett järnåldersgravfält med gravhögar och flera boplatser. Inför nya Ostlänken ska delar av området förundersökas hösten 2022.

tjänst

Parasitanalys

Genom historien har parasitsjukdomar varit mycket vanligt förekommande. De drabbade både människor och djur och förekom i nästan alla miljöer...