Välkommen till Arkeologerna

Vikingagravar, bronsåldershus, medeltida trädgårdar – spåren från det förflutna finns överallt runt omkring oss. Vi är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård.

Vilka är vi? Aktuella uppdrag
pressmeddelande

Unik studie: Pollen från brunnar avslöjar Skånes historia

Genom pollenprover från brunnar kan forskare nu i en ny studie se hur odlingslandskapet växte fram i sydvästra Skåne under tusentals år.

Adventskalender

Nu lättar vi ankar…

Det lackar mot jul och vi öppnar första luckan i vår adventskalender. I år har båtar varit vanligt förekommande i många utgrävningar...

Nyhet

Okänd kyrkogård hittad vid Vreta kloster

Begravningsplatsen ligger ungefär 50 meter utanför det medeltida klostrets kyrkogård. I ett smalt schakt finns drygt 70 gravar.

blogg

Häst och tandväxling

Mjölktand av häst från utgrävningar av Biskopstuna, ärkebiskopsborgen i Österåker.

Aktuella uppdrag

Kvarteret Gulin grävs ut

Nu gläntas åter på locket till Karlskronas underjordiska gömda del av världsarvet. Genom utgrävningar ges den civila handelsstaden liv .

blogg

Torparna på Tjuvkil

Nu är äntligen resultaten från undersökningen av torpet Tjuvkil färdiga och vi kan börja skriva berättelsen om torparna och deras liv.

Aktuella uppdrag

Arkeologi vid en strandkant

Inför nya järnvägstunneln under Varberg undersöker vi ett område där det kan finnas spår efter bryggor, hamnpirar och fiskeanläggningar.

Båtgravarna i Gamla Uppsala – del II

Redan första veckan hittade vi trärester, några båtnitar men även hästben. Se film 2 från sommarens utgrävning!

blogg

En fågel på blommande kvist

Flera trasiga fajanskärl kastades i rasp- och spinnhusets latringropar på Skeppsholmen under 1700-talet...

Ny rapport!

Utgrävningarna i Gamla Uppsala

Nu är föremålskatalogen med alla föremål som hittades under utgrävningarna plus två andra, pinfärska rapporter här!

blogg

Härdar vid en klippvägg

Vissa platser i landskapet är speciella. I Bohuslän förekommer det att vi hittar större samlingar eldstäder eller kokgropar vid lodräta klippväggar.

blogg

In i värmen

Sista graven är undersökt, materialet har körts in till kontoret i Linköping, varselkläderna ligger i tvätten och vi har flyttat in i värmen.

Att avslöja ett landskaps historia

En vacker dag i september. Paleoekologerna arbetar med att ta pollenprover längs med Ostlänken.

tjänst

Gruv- och industriarkeologi

Studier kring historiska gruv- och industrimiljöer ger ny kunskap om äldre processer och hur livet såg ut för människorna som verkade nere i gruvorna.

blogg

Italienskt glas i Norrtil…

...där färgerna är klara än idag.

Bådstorp 4: Vad kan benen berätta?

Följ med när osteologen Caroline Arcini berättar om sitt arbete på Bådstorpsgravfältet och om personen som fick flera fåglar med sig i graven...

Aktuella uppdrag

Stenålder och järnålder i Algusered

Mitt inne i ett villaområde under den gräsbevuxna markytan, finns spår som visar att människor levt och verkat här sedan stenålder.  

3D-modell

Se fornborgen Broborg i 3D

...upplev den märkliga förglasade borgen på nära håll.

podcasts

Stenålder vid Motala ström

Lyssna när arkeologerna berättar om gömda skatter och utgrävningar i vår podcast. I Motala ström har en unik boplats från stenålder hittats.

Aktuella uppdrag

Människorna vid Gamla Uppsala prästgård

En källare och en brunn från medeltid men också två vikingatida båtgravar. Det har arkeologerna hittat där man undersökte ett område vid Gamla Uppsala prästgård.

tjänst

Drönarfotografering

Nästan Science fiction. Med hjälp av förarlösa flygande drönare är det möjligt att fotografera från luften.

Aktuella uppdrag

Stor utgrävning i centrala Lund

Den största undersökningen på många år har startat och förväntningarna är höga. Kulturen i Lund är huvudman för samarbetsprojektet.

En dag i Masthamnen…

Följ med vår marinarkeolog Dana Dalicsek bakom kulisserna under arbetet med att plocka upp de gamla skeppsvraken.