Under jorden i Göteborg – Göteborgs historia för skolor

De senaste åren har flera stora arkeologiska utgrävningar genomförts i Göteborg. Skeppsvrak, befästningstorn, bostadshus och trädgårdar hör till det som har hittats. Utgrävningarna ger kikhål in i det förflutna och kan både visa människornas levnadsvillkor förr och spegla större historiska skeenden. Nu har vi satt samman undervisningsmaterial för grundskolan.

Att vara kapare kunde vara ett lönsamt yrke. I kaparbrevet från 1808 får E. Berg tillstånd att kapa fartyg från Ryssland, Danmark och Norge. Iscensatt på ostindiefararen Götheborg.
Att vara kapare kunde vara ett lönsamt yrke. Iscensatt på ostindiefararen Götheborg. Foto: Markus Andersson för Arkeologerna (CC-BY)

Det handlar om Göteborgs historia och bygger på aktuella arkeologiska undersökningar. Materialet består av lättlästa faktablad. Varje faktablad handlar om ett tema, och avslutas med några instuderingsfrågor. De flesta kan användas av alla åldrar, men passar bäst för mellanstadiet och högstadiet. Faktabladen kan laddas ned från listan nedan.

Vill du läsa mer? Här finns populärvetenskapliga magasin om Göteborgs historia, och de senaste årens utgrävningar:
Under jorden i Göteborg | Arkeologerna

Vill du hålla dig ständigt uppdaterad? Följ då Arkeologernas bloggar om våra olika utgrävningar: Bloggar | Arkeologerna

Välkommen ner under jorden i Göteborg!

Nora fingräver med skärslev ett stenlager på Sankt Eriksgatan.
Nora fingräver med skärslev ett stenlager på Sankt Eriksgatan. Foto: Markus Andersson för Arkeologerna (CC-BY)

För alla åldrar

Gullbergs fäste
Gullbergs fäste försvarade området vid Göta älvs mynning från medeltid till tidigt 1600-tal. Det låg där Skansen Lejonet ligger nu. Hur var livet på borgen i fredstid? Och i strid?

Gullbergs fäste (PDF)

En stad för försvar
Göteborg hade en av norra Europas starkaste befästningar på 1600-talet. Och det fanns goda skäl till det.

En stad för försvar (PDF)

Soldater som går till attack. Iscensatt vid Torpa stenhus.
Soldater som går till attack. Iscensatt vid Torpa stenhus. Foto: Markus Andersson för Arkeologerna (CC-BY)

Människorna i den unga staden
Vilka var de första göteborgarna? Hur var livet för kvinnor och män, fattiga och rika i Göteborg på 1600-talet?

Människorna i den unga staden (PDF)

En familj kunde bo tillsammans med tjänstefolk, lärlingar eller ogifta släktingar. Iscensatt i Äskhult.
En familj kunde bo tillsammans med tjänstefolk, lärlingar eller ogifta släktingar. Iscensatt i Äskhult. Foto: Markus Andersson för Arkeologerna (CC-BY)

Så bodde de första göteborgarna
Livet i en blöt, lerig och brandfarlig stad. Arkeologerna har grävt ut ett av Göteborgs första bostadshus, från 1600-talet. Och ett tullhus som var fallfärdigt redan på 1700-talet.

Så bodde de första göteborgarna (PDF)

Inomhus var det ganska mörkt. Människorna arbetade, åt och umgicks i det enda rummet som de värmde upp.
Inomhus var det ganska mörkt. Människorna arbetade, åt och umgicks i det enda rummet som de värmde upp. Foto: Markus Andersson för Arkeologerna (CC-BY)

Kläder i den unga staden
Så klädde sig människorna i Göteborg på 1600-talet. Mode och praktiska problem.

Kläder i den unga staden (PDF)

Barnen i staden förr
Hur var det att vara barn i Göteborg på 1600-talet till 1800-talet? Både likt och olikt hur det är idag.

Barnen i Göteborg förr (PDF)

För mer än tvåhundra år sedan lekte några barn med en barkbåt i ett dike i Haga. De glömde den där, eller tappade bort den. Därför hittade arkeologerna den.
För mer än tvåhundra år sedan lekte några barn med en barkbåt i ett dike i Haga. De glömde den där, eller tappade bort den. Därför hittade arkeologerna den. Arkeologerna (CC-BY)

Mat och stadsodling
Det här åt människorna i Göteborg på 1600-talet till 1800-talet. För den äventyrlige finns recept att prova!

Mat och stadsodling (PDF)

Skepp och sjöfart
Göteborg har alltid varit en sjöfartsstad. Läs om handel, hamnar och skeppsvrak, från 1600-tal till 1800-tal.

Skepp och sjöfart (PDF)

Kapare och sjörövare
Göteborg var centrum för Sveriges kapare i början av 1700-talet. Och det var nära att vi fick en sjörövarbas i Majorna.

Kapare och sjörövare (PDF)

Livet ombord på ett skepp
Livet för sjömännen på ett av de nyupptäckta skeppsvraken från 1800-talet.

Livet ombord på ett skepp (PDF)

Många göteborgare var sjömän. Iscensatt på ostindiefararen Götheborg.
Många göteborgare var sjömän. Iscensatt på ostindiefararen Götheborg. Foto: Markus Andersson för Arkeologerna (CC-BY)

För mellanstadiet och högstadiet

Ostindiehandeln
Göteborgs roll i världshandeln på 1700-talet, och världshandelns betydelse för Göteborg. Från triangelhandel till rabarberkräm.

Ostindiehandeln (PDF)

En solfjäder från Kina som kom till Sverige i slutet av 1700-talet.
En solfjäder från Kina som kom till Sverige i slutet av 1700-talet. Göteborgs stadsmuseum (CC-BY)

Den industriella revolutionen
Göteborg industrialiserades under 1800-talet. Nya transportsätt fick stor betydelse.

Den industriella revolutionen (PDF)

Hälsa och sjukvård på 1800-talet
Göteborg var en ohälsosam livsmiljö, och sjukdomarna härjade. Men under 1800-talet utvecklades läkarvetenskapen dramatiskt.

Hälsa och sjukvård på 1800-talet (PDF)

Källor till Göteborgs historia
Hur kan vi veta något om det förflutna? Här beskrivs olika typer av källor, och även källkritiska problem.

Källor till Göteborgs historia (PDF)

Måltiderna var ett viktigt tillfälle att träffas och umgås. Iscensatt i Torpa stenhus.
Måltiderna var ett viktigt tillfälle att träffas och umgås. Iscensatt i Torpa stenhus. Foto: Markus Andersson för Arkeologerna (CC-BY)