2021

Vad döljer sig under marken i Göteborg? Här byggs nya vägar, broar, en ny järnväg, Västlänken och en ny stadsdel i Gamlestaden. Byggprojekten medför flera arkeologiska undersökningar.

Hittills har vi bland annat undersökt en medeltida befästning, båtvrak, en landeripark och en medeltida stad. Ny kunskap fördjupar och ger liv åt berättelsen om Göta älvmynningens historia.

I denna volym kan du läsa om det medeltida fästet Gullberg. Idag ligger Skansen Lejonet på Gullbergets topp, men redan på 1300-talet fanns ett befäst hus på klippan. Nu har resterna efter befästningstorn, hus, vallar, murar och föremål undersökts och de berättar om både vardagssysslor och krig. För att försörja Göteborg innanför vallgraven med mat anlades landerier med åkrar, ängar och betesmark. I köksträdgårdarna odlades frukt och grönsaker. Landeriernas brokiga historia speglar närmare 300 år av människoöden, handel och begynnande industrialisering, som leder ut i stora, globala nätverk. Här berättar vi om Johannebergs landeri och dess trädgård.

Ladda ner tidningen i enkelsidigt format (Del 1) eller som uppslag (Del 2), se knapparna ovan. Den dubbelsidiga versionen visas bäst i webbläsaren Microsoft Edge.

Så här gör du: Den dubbelsidiga versionen av magasinet kan i webbläsare endast visas på rätt sätt i Microsoft Edge (2021-10-27). Där kan du i menyraden under Sidvy välja Två sidor och Visa försättsblad separat. (Om du under Inställningar\Inställningar\Utseende i Edge väljer Mörkt för Övergripande utseende och Mörkgrå för Tema framträder sidorna bättre.) Du kan också välja att ladda hem publikationen och titta på den i Acrobat Reader (under Visa i menyraden kan du välja Läsläge och under Skärmtema Mörkgrå).