Publikation

Publikation

Nya fornlämningar i vägområdet för ny ringväg i Trelleborg

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Förundersökning av L1968:2022

Arkeologisk förundersökning, Västra Götaland Pia Claesson

Publikation

Enstaka lämningar i Träslöv

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Stolphål, härdar och kokgropar

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Mesolitiska boplatser – i Ljungskile

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Kenneth Alexandersson och Johannes Nieminen

Publikation

Sydostlänken

Arkeologisk utredning, steg 1b, Blekinge Fredrik Strandmark och Alf Ericsson

Publikation

En 10 700 år gammal boplats

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Ester Nannmark med bidrag av Johannes Nieminen

Publikation

Boplatsområden mellan Landskrona och Örja

Arkeologisk utredning steg 2, 2023, Skåne Anne Jörgensen Lindahl & Mathilda Kjällquist med bidrag av Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Stenålder utmed Köpingsåsen

Arkeologisk förundersökningar och undersökningar, Södermanland Torbjörn Holback och Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Strandförskjutning utmed Ostlänken

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Anna Plikk, Jan Risberg & Jonas Bergman

Publikation

Kungsbro vid Motala ström

Arkeologisk förundersökning Östergötland Arwo Pajusi

Publikation

Mellanmesolitisk boplats i Arendal

Arkeologisk förundersökning, Västergötland Amanuel Hailemariam Zerue