Publikation

Publikation

Återställande av gravhög

Rapport 2021:145. Arkeologisk kontroll, Skåne. Björn Wallebom

Publikation

Borgmästaregatan

Rapport 2021:147. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Hagby kyrka

Rapport 2021:90. Arkeologisk undersökning, Småland. Rikard Hedvall med bidrag av Caroline Arcini

Publikation

Bromstensgluggen

Rapport 2021:142. Arkeologisk utredning, etapp 2, Uppland. John Hamilton

Publikation

Boplatsområde i Alsike

Rapport 2021:113. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Wivianne Bondesson

Publikation

Duveslätt 2:4

Rapport 2021:125. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Altner

Publikation

Duveslätt 1:3

Rapport 2021:126. Arkeologisk förundersökning, Halland. Anders Altner

Publikation

Hertig Johans källare

Rapport 2021:98. Arkeologisk forskningsundersökning, Östergötland. Magnus Stibéus, Göran Gruber, Johan Stenvall och Alf Ericsson

Publikation

Lyktan 1

Rapport 2021:93. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Katarina Appelgren

Publikation

Nykvarn före Kinda kanal

Rapport 2021:136. Arkeologisk och historisk undersökning, Östergötland. Alf Ericsson m fl.

Publikation

En mesolitisk boplats vid Snösätra

Rapport 2021:122. Arkeologisk förundersökning, Södermanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Spridda flintavslag inom Väröbacka

Rapport 2021:120. Arkeologisk utredning, Halland. Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén och Anders Altner