Publikation

Ladda ner broschyr

Från lagunens människor till bronsålderns bönder

till bronsålderns bönder

Publikation

Arkeologi i Viggbyholm 2020

Arkeologerna i samarbete med Uppdrag Arkeologi undersöker en förhistorisk gård i Viggbyholm.

Publikation

Järnåldersgårdarna vid Kissmyran i Vackerby

Populärvetenskaplig sammanfattning av arkeologisk undersökning, Södermanlands län. John Hamilton

Publikation

Järnåldersgårdarna vid Kissmyran

Rapport 2020:40. Arkeologisk undersökning, Södermanland. John Hamilton och Magnus Lindberg

Publikation

Bygg och anläggningsarbeten

Rapport 2020:51. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Utvidgat skolområde vid Ängdalaskolan

Rapport 2020:47. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Planerade trafikåtgärder vid Kivik

Rapport 2020:36. Arkeologisk utredning, steg 1 2019, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Gravar? och en boplats

Rapport 2020:50. Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Pia Claesson med bidrag från Jessica Andersson

Publikation

Väg E18

Rapport 2020:49. Arkeologisk utredning etapp 2, Västmanland. Fredrik Larsson

Publikation

Serviceschakt vid Gävle Slott

2019:101. Arkeologisk schaktövervakning, Gästrikland. Torbjörn Holback

Publikation

Ombyggnad av en källare

Rapport 2020:53. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Peter Berg

Publikation

Kompletterande områden

Rapport 2020:48. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Västergötland. Jessica Andersson