Publikation

Publikation

Annelunds ekostad

Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Odlingslager

Rapport 2023:60 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Annika Nordström och Jens Heimdahl

Publikation

Stenavadet 1

Rapport 2023:59 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

En bortglömd kvarn på Gamlebos utmark

Rapport 2022:79 Arkeologisk utredning steg 2, Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Tidigneolitikum i Getå – en jaktboplats vid Bråviken 4000 f.Kr.

Rapport 2023:47 Arkeologisk förundersökning och undersökning 2021, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

VA-ledning mellan Skårby, Hunnestad, Bjäresjö, Ruuthsbo och sydkusten

Rapport 2022:20. Nathalie Hyll (red.)

Publikation

Ny arkeologi under gatorna i Gamla stan

Tidskrift/Bok, 2022. Småland.

Publikation

Blinkarp 1:9

Rapport 2023:26 Arkeologisk avgränsande förundersökning, Skåne. Therese Ohlsson

Publikation

Grav- och boplatslägen

Rapport 2023:32 Arkeologisk utredning, steg 1, Skåne. Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Husensjö 9:25 och Ljusekulla 1:12

Rapport 2023:24 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Bo Friman

Publikation

Björka by utanför Helsingborg

Rapport 2023:27 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Under skolgården i Vreta kloster

Rapport 2023:16 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström