Publikation

Publikation

Trädgårdar, bryggeri och garveri

Arkeologisk undersökning, Uppland Ann-Mari Hållans Stenholm och Karin Lindeblad m. fl.

Publikation

Nya fornlämningar

Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland Tom Carlsson och Alf Ericsson

Publikation

Tidigneolitiska träkonstruktioner

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Filip Palm

Publikation

Stenåldersboplats och historiska lämningar

Arkeologisk undersökning, Östergötland Tom Carlsson och Rikard Hedvall

Publikation

Schakt på Norrmalm

Arkeologisk undersökning, Uppland Peter Berg och Tomas Westberg

Publikation

Vid Vreta klosters skola

Arkeologisk förundersökning, Östergötland Tom Carlsson och Katarina Österström

Publikation

Tre undersökta delytor vid Rya

Arkeologisk utredning, Västergötland Mattias Öbrink

Publikation

Flädie stationsområde

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Nathalie Hyll

Publikation

Avgränsning av ett gravfält

Arkeologisk förundersökning, Uppland Louise Evanni

Publikation

Kullerstensgata i Makrillen 3

Arkeologisk schaktningsövervakning, Hälsingland Tomas Westberg

Publikation

Röjningsrösen och boplatslämningar

Arkeologisk förundersökning, Skåne Alf Ericsson och Maria Petersson

Publikation

Boplatslämningar från neolitikum och järnålder

Arkeologisk förundersökning, Skåne Bo Friman