Publikation

Publikation

Tråsättra – aspekter på säljägarnas vardag och symbolik

Rapport 2019:40. Arkeologisk undersökning Stockholm. Niclas Björck, Magnus Artursson och Karl-Fredrik Lindberg (red.)

Publikation

De obesuttnas arkeologi

Riksantikvarieämbetet 2020. FoU-rapport. De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter. Pia Nilsson, Martin Hansson, Eva Svensson

Publikation

Stenavadet

Rapport 2020:56. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Arkeologi i Östergötland 2020

Bok, 2020. Morgonrodnad i vikingabygd.

Publikation

Från lagunens människor till bronsålderns bönder

till bronsålderns bönder

Publikation

Arkeologi i Viggbyholm 2020

Arkeologerna i samarbete med Uppdrag Arkeologi undersöker en förhistorisk gård i Viggbyholm.

Publikation

Järnåldersgårdarna vid Kissmyran i Vackerby

Populärvetenskaplig sammanfattning av arkeologisk undersökning, Södermanlands län. John Hamilton

Publikation

Järnåldersgårdarna vid Kissmyran

Rapport 2020:40. Arkeologisk undersökning, Södermanland. John Hamilton och Magnus Lindberg

Publikation

Bygg och anläggningsarbeten

Rapport 2020:51. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg

Publikation

Utvidgat skolområde vid Ängdalaskolan

Rapport 2020:47. Arkeologisk utredning, steg 2, Skåne. Magnus Andersson

Publikation

Planerade trafikåtgärder vid Kivik

Rapport 2020:36. Arkeologisk utredning, steg 1 2019, Skåne. Annika Knarrström

Publikation

Gravar? och en boplats

Rapport 2020:50. Arkeologisk undersökning, Bohuslän. Pia Claesson med bidrag från Jessica Andersson