Publikation

Publikation

Fler boplatsområden

Rapport 2023:2 Arkeologisk utredning steg 2, 2022, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

På Folkskolegatan

Rapport 2022:77 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Nyhamnsläge–Brunnby

Rapport 2022:78 Arkeologisk utrednings steg 2, 2022, Skåne. Kennet Stark

Publikation

Vid Pjältån

Rapport 2022:136 Arkeologisk utredning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Hyttkammaren

Rapport 2023:5 Arkeologisk undersökning, Dalarna. Mia Englund

Publikation

Klosterhuset i Vreta

Rapport 2020:148 Arkeologisk inventering Göran Tagesson & Hanna Menander

Publikation

Dalköpinge 2:1

Rapport 2022:80 Arkeologisk förundersökning och kompletterande arkeologisk utredning steg 2, 2021 Håkan Aspeborg, Magnus Anderson m.fl.

Publikation

Dalköpinge

Rapport 2021:7 Arkeologisk utredning 2020, Skåne Håkan Aspeborg med bidrag av Mats Anglert

Publikation

Vid en vägkant

Rapport 2022:118 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Väg 11

Rapport 2019:90 Arkeologisk utredning steg 1, 2019, Skåne Nina Trulsson och Bengt Söderberg med bidrag av Alf Ericsson

Publikation

Boplatslämningar och rest efter döslämning

Rapport 2022:134 Arkeologisk förundersökning, Skåne Nathalie Hyll m.fl

Publikation

Ostlänken

Rapport 2022:129 Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, Södermanland Marcus Asserstam