Publikation

Publikation

Ny bebyggelse genom skogsområdet Lunsen

Arkeologisk utredning, steg 1, Uppland Ann-Mari Hållans Stenholm, Lena Beronius Jörpeland och Niclas Björk

Publikation

Ostlänken geoteknisk borrning

Arkeologisk kontroll, Södermanland Magnus Lindberg

Publikation

Säljägarna i Tråsättra

Populärvetenskaplig tidskrift. Kristina Ekero Eriksson

Blogginlägg 2024.04.11

Vi möter våren i Asmundtorp!

Vintern gick i rasande takt och plötsligt var det dags att åka ut till Asmundtorp igen. Arbetet med att bana av matjorden är i full gång och varje dag blottläggs arkeologiska lämningar.

Publikation

Några gropar och ett stolphål

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Schakt i boplats

Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Ostlänken

Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland Tom Carlsson

Publikation

Ny gång- och cykelväg

Arkeologisk förundersökning, 2023, Skåne Therese Ohlsson

Publikation

1600-tals keramik och en knapp

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Glest med gropar

– lämningar efter utmarksbruk

Publikation

Vävtyngd och svartgods

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Härdar och gropar från äldre järnålder

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Nathalie Hyll