Publikation

Publikation

Borgeby och Flädie kyrkogårdar

Arkeologisk undersökning, Skåne. Sofia Lindberg och Fredrik Strandmark

Publikation

Fjelie bytomt

Arkeologisk förundersökning 2022, Skåne Sofia Lindberg

Publikation

Fornlämningar på Stocken

Rapport 2023:37 Arkeologisk förundersökning och kompletterande utredning, Halland. Gisela Ängeby och Glenn Johannson

Publikation

Schaktningsövervakning vid Tjärnäs hytta

Rapport 2023:89 Arkeologisk schaktningsövervakning, Gästrikland. Mia Englund

Publikation

Under jorden i Göteborg – Göteborgs historia för skolor

Skeppsvrak, bostadshus och trädgårdar – de senaste åren har stora arkeologiska utgrävningar genomförts i Göteborg. Undervisningsmaterial för grundskolan.

Publikation

Arkeologi i Östergötland 2023

Rätt in i bronsåldern igen – med ny teknik. Om Pryssgården och många andra nya, intressanta upptäckter inom arkeologin. Tidskrift, 2023.

Publikation

Hospitalsgränd

Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Annika Konsmar

Publikation

Annelunds ekostad

Arkeologisk förundersökning, Uppland. Torbjörn Holback

Publikation

Odlingslager

Rapport 2023:60 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Uppland. Annika Nordström och Jens Heimdahl

Publikation

Stenavadet 1

Rapport 2023:59 Arkeologisk undersökning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

En bortglömd kvarn på Gamlebos utmark

Rapport 2022:79 Arkeologisk utredning steg 2, Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Tidigneolitikum i Getå – en jaktboplats vid Bråviken 4000 f.Kr.

Rapport 2023:47 Arkeologisk förundersökning och undersökning 2021, Östergötland. Linus Hagberg