Publikation

Publikation

Trädgårdsarkeologi i Axmar bruks trädgårdar och park

Artikel. Trädgårdsarkeologi i Axmar bruks trädgårdar och park. Inga Blennå och Karin Lindeblad

Publikation

Kompletterande utredning inom tre områden inför omdragning av väg E22 förbi Gladhammar

Rapport 2022:116 Arkeologisk utredning, etapp 1, Småland. Alf Ericsson

Publikation

Brogårda 4:4

Rapport 2023:6 Arkeologisk utredning steg 1, 2022, Skåne. Adam Bolander

Publikation

Delundersökt mesolitisk boplats

Rapport 2023:7 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Johannes Nieminen och Jessica Andersson

Publikation

Förhistoriska boplatslägen inför ny ringväg i Trelleborg

Rapport 2023:10 Arkeologisk utredning steg 1 2022, Skåne. Nathalie Hyll

Publikation

Lämningar från mesolitikum till järnålder

Rapport 2022:130 Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Jörgen ­Streiff­ert­ och ­Jessica­Andersson

Publikation

Stensättningar vid Grimmared

Rapport 2023:8 Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Vid Östra Ramlösa

Rapport 2023:9 Arkeologisk förundersökning, Skåne. Maria Åkesson med bidrag av Santeri Vanhanen och Lena Grandin

Publikation

Upplevelsecenter för mat

Rapport 2023:4 Arkeologisk utredning, Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Ny järnväg och väg vid Alnarp och Flädie

Rapport 2022:132 Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Skåne. Bo Friman

Publikation

Schaktningsövervakning invid Krokeks kyrka, Kolmården

Rapport 2020:109 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Linus Hagberg

Publikation

Ingelstad 6:1

Rapport 2022:65 Arkeologisk undersökning 2017, Skåne län. Fredrik Strandmark (red.)