Publikation

Publikation

Kultberg och boplatser

Arkeologisk förundersökning, Västergötland Miriam Erkell med bidrag av Bengt Westergaard

Publikation

Spår av gravritualer och vistelser på Hasselhöjden

Arkeologisk undersökning, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Boplatslämningar från stenålder

Arkeologisk utredning, Bohuslän Amanuel Hailemariam Zerue med bidrag av Christina Rosén

Publikation

VA-ledning, etapp 6

Arkeologisk utredning, steg 2, Bohuslän Pia Claesson

Publikation

Vid Skärets skola

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Johannes Nieminen

Publikation

Förhistoriska boplatser

Arkeologisk förundersökning 2023, Skåne Katalin Schmidt Sabo med bidrag av Felicia Hellgren och Santeri Vanhanen

Publikation

Gårdar, gatehus och smedja i Björka by

Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande arkeologisk förundersökning, Skåne Sofia Lindberg & Katalin Schmidt Sabo

Publikation

Schaktat invid Lygnern

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Stora Uppåkra 8:8. UAC

Arkeologisk undersökning, Skåne Kennet Stark

Publikation

Tölö kyrkby

Arkeologisk delundersökning, Halland Petra Nordin med flera

Publikation

Sju hus från yngre stenålder

Arkeologisk undersökning, Halland Petra Nordin

Publikation

Nyupptäckta flatmarksgravar

Arkeologisk förundersökning, Halland Anders Altner och Jörgen Streiffert