Västergötland

Publikation

Utmark och en odlingsterrass

Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Västergötland Gisela Ängeby och Pär Connelid

Publikation

Volvo Tuve

Arkeologiska förundersökningar, Bohuslän och Västergötland, Gisela Ängeby och Ulf Ragnesten

Publikation

Johannebergs trädgårdar

Arkeologisk undersökning, Västergötland Carina Bramstång Plura, Christina Rosén & Mattias Öbrink

Publikation

Tre undersökta delytor vid Rya

Arkeologisk utredning, Västergötland Mattias Öbrink

Publikation

Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland

Nya Lödöse Rapport. Stadsgård 18, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 36, 37, gata A, C, G, L, torget och vretar. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland, Göteborgs stad och kommun, L1969:847 Mattias Öbrink (red.)

Publikation

En bortglömd kvarn på Gamlebos utmark

Rapport 2022:79 Arkeologisk utredning steg 2, Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Stensättningar vid Grimmared

Rapport 2023:8 Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby

Publikation

Garnisonskyrkogården i Göteborg

Rapport 2022:82 Arkeologisk undersökning, Västergötland Petra Nordin, Carina Bramstång Plura och Caroline Ahlström Arcini

Publikation

Boplatslägen och hägnader

Rapport 2022:127 Arkeologisk utredning steg 1, Västergötland Christina Rosén och Kenneth Alexandersson

Publikation

På kronoallmänningen – gränsstenar och hägnader

Rapport 2022:126 Arkeologisk utredning, Västergötland Christina Rosén

Publikation

Husgrund från historisk tid

Rapport 2022:96 Arkeologisk utredning och förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen och Jessica Andersson

Publikation

Historiska lämningar i Osdal

Rapport 2020:120 Arkeologisk utredning, Västergötland. Christina Rosén