Västergötland

Publikation

Förundersökning av L1968:2022

Arkeologisk förundersökning, Västra Götaland Pia Claesson

Publikation

En 10 700 år gammal boplats

Arkeologisk förundersökning, Bohuslän Ester Nannmark med bidrag av Johannes Nieminen

Publikation

Mellanmesolitisk boplats i Arendal

Arkeologisk förundersökning, Västergötland Amanuel Hailemariam Zerue

Publikation

Kultberg och boplatser

Arkeologisk förundersökning, Västergötland Miriam Erkell med bidrag av Bengt Westergaard

Blogginlägg 2024.02.28

Rekonstruktion i 3D pågår

Snart ska det gå att besöka Gullbergs fäste virtuellt. Men hur vet vi hur det såg ut? Förutom de arkeologiska resultaten så använder vi oss av flera historiska källor.

Publikation

Utmark och en odlingsterrass

Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Västergötland Gisela Ängeby och Pär Connelid

Publikation

Volvo Tuve

Arkeologiska förundersökningar, Bohuslän och Västergötland, Gisela Ängeby och Ulf Ragnesten

Publikation

Johannebergs trädgårdar

Arkeologisk undersökning, Västergötland Carina Bramstång Plura, Christina Rosén & Mattias Öbrink

Publikation

Tre undersökta delytor vid Rya

Arkeologisk utredning, Västergötland Mattias Öbrink

Publikation

Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland

Nya Lödöse Rapport. Stadsgård 18, 19, 21, 24, 29, 31, 33, 36, 37, gata A, C, G, L, torget och vretar. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden Västergötland, Göteborgs stad och kommun, L1969:847 Mattias Öbrink (red.)

Publikation

En bortglömd kvarn på Gamlebos utmark

Rapport 2022:79 Arkeologisk utredning steg 2, Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Stensättningar vid Grimmared

Rapport 2023:8 Arkeologisk förundersökning, Halland. Gisela Ängeby