Västergötland

Blogginlägg 2020.04.22

Vrakdelarna märks med öronbrickor

Vad kan vrakundersökningar ha gemensamt med djurhållning? Läs mer i senaste blogginläggen om de flera hundra år gamla vraken i Masthamnen.

Blogginlägg 2020.04.20

Masthamnen och tullområdet

Kronans Masthamn grävdes på 1600-talet, byggdes om på 1700-talet och fylldes igen på 1800-talet. Nu har vi grävt fram gamla kajmurar, tullområdet och flera båtvrak på platsen.

Publikation

Bonared VA-ledningar

Rapport 2020:17. Arkeologisk utredning, Västergötland. Pia Claesson

Publikation

Bergtäkt vid Svalefjäll

Rapport 2020:32. Arkeologisk utredning steg 1, Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Bonared VA-ledningar

Rapport 2019:127. Arkeologisk utredning steg 1, Västergötland. Pia Claesson och Christina Rosén

Publikation

Boplats och lägenhetsbebyggelse

Rapport 2019:46. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Pia Claesson

Publikation

Viskans dalgång mellan Sundholmen och Björketorp

Rapport 2019:112. Arkeologisk utredning steg 1, Västergötland. Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Stockar och stenar i Masthugget

Rapport 2019:107. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Elisabet Schager med bidrag av Maria Paring

Publikation

Två härdar och en byggnadslämning

Rapport 2019:81. Arkeologisk utredning steg 2, Västergötland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Inför detaljplan

Rapport 2019:71. Arkeologisk utredning, Västergötland. .Jörgen Streiffert och Christina Rosén

Publikation

Ett torp och fyra stensättningar?

Rapport 2019:96. Arkeologisk utredning steg 2 och förundersökning, Västergötland. Jessica Andersson

Publikation

Vid stenåldersboplatserna Örby 81:1 och 82:1

Rapport 2019:65. Arkeologisk utredning, Västergötland. Jörgen Streiffert och Christina Rosén