Västergötland

Publikation

Ett röse med många berättelser

Populärvetenskaplig sammanfattning, 2021. Ett av Sveriges största bronsåldersrösen undersöktes 2017 i Arendal i Göteborg. Gisela Ängeby

Publikation

Röset vid Arendal - en mångbottnad historia

Rapport 2020:23. Arkeologisk undersökning, Västergötland. Gisela Ängeby och Ulf Ragnesten

Publikation

Garnisonskyrkogården - förundersökning av södra delen

Rapport 2020:112. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Caroline Ahlström Arcini, Anders Altner, Carina Bramstång Plura och Petra Nordin

Publikation

Fossila odlingsspår och gravar

Rapport 2020:82. Arkeologisk utredning och förundersökning, Västergötland. Pär Connelid och Gisela Ängeby

Publikation

Fossila åkrar, röjningsrösen och ett torp

Rapport 2020:115. Arkeologisk utredning steg 1 och 2, Västergötland. Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

Publikation

Myrtuvan, en övergiven gårdstomt

Rapport 2020:110. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Christina Rosén

Publikation

Inför ny väg- och järnvägsplan

Rapport 2020:83. Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande förundersökning, Västergötland. Jessica Andersson

Publikation

Kompletterande områden

Rapport 2020:48. Arkeologisk utredning, steg 1 och 2, Västergötland. Jessica Andersson

Publikation

Härdar och kokgropar i Bollebygd

Rapport 2020:45. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Gisela Ängeby

Blogginlägg 2020.04.22

Vrakdelarna märks med öronbrickor

Vad kan vrakundersökningar ha gemensamt med djurhållning? Läs mer i senaste blogginläggen om de flera hundra år gamla vraken i Masthamnen.

Blogginlägg 2020.04.20

Masthamnen och tullområdet

Kronans Masthamn grävdes på 1600-talet, byggdes om på 1700-talet och fylldes igen på 1800-talet. Nu har vi grävt fram gamla kajmurar, tullområdet och flera båtvrak på platsen.

Publikation

Bonared VA-ledningar

Rapport 2020:17. Arkeologisk utredning, Västergötland. Pia Claesson